Volitelný předmět  237 5004

Python pro vědecké výpočty a řízení (PVVR)

Rozsah:          2+2

Způsob zakončení:    kz

Počet kreditů:            4

 

Přednášky

 

1.         Seznámení s prostředím Python a jeho možnostmi

2.         Programovací jazyk Python pro vědecké výpočty a zpracování dat (knihovny NumPy, Scipy)

3.         Práce s vektory a maticemi - maticové operace; řešení soustav lineárních rovnic v Pythonu

4.         Vlastní čísla a vektory v Pythonu; komprese dat metodou PCA v Pythonu

5.         Vizualizace dat (knihovna MatplotLib)

6.         Jednoduchý ODE solver pro simulaci diferenciálních rovnic a jejich soustav; výpočet časově diskrétní (diferenční) rovnice v Pythonu

7.         Tvorba uživatelského rozhraní (GUI)

8.         Vizualizace a zpracování signálů v Pythonu (statistické ukazatele, korelační analýza, analýza šumu v datech, výkonové spektrum)

9.         Základní algoritmy aproximace statických funkcí (gradientová kroková metoda, dávkový algoritmus Levenberg-Marquardt) a jejich implementace v Pythonu

10.       Příklady aproximace dynamických systémů gradientovou metodou v Pythonu

11.       Hardware pro Python, měření přes USB/Ethernet (LabJack, Raspberry Pi, Q-Python for Android…)

12.       Záznam online měřených laboratorních dat do PC a vizualizace v Pythonu

13.       Příklad optimalizace parametrů regulátoru (reálné) laboratorní úlohy v Pythonu

14.       Další možnosti programového prostředí Python, ukázkanapř. možnosti návrhu neuronové sítě a fuzzy systému v prostředí Python

 

Cvičení formou práce na PC v počítačové laboratoři.

 

Téma semestrální práce může být individuálně přizbůsobeno

 

Možné pokračovat bakalářskou nebo diplomovou prací.