Own Research Projects

Project

Period

Research Collaborators, Industrial Partners

Project Details

Web - ICT nástroj dlouhodobého plánování  podpory IT infrastruktury (EoL / EoS)

09/2013-6/2014

Prof. Václav Řepa, Katedra informačních technologií, VŠE, + KPC-Group,  s.r.o.

Text Box: Analýza a vývoj software

SGS12/177/OHK2/3T/12 -
Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů

(Nonconventional and cognitive methods of dynamic system signal processing)

2012-2014

Yoshizawa Lab + Department of Radiological Imaging and Informatics, Tohoku University, Japan


Prof. Witold Kinsner, Dept. Electr. & Comp. Eng., University of Manitoba, Canada

Basic Research, (in progress) - software, research papers

SGS11/049/OHK2/1T/12 - Algoritmy a prostředky snímání a zpracování signálů pro biomedicínské účely
(Algorithms and means of sensing and processing of signals for biomedical purposes)

2011

Yoshizawa - Homma Lab, Tohoku University, Japan


Prof. Witold Kinsner, Dept. Electr. & Comp. Eng., University of Manitoba, Canada

Basic Research, research papers, hardware

 

Participating on Projects

 

Project

Period

Research Collaborators, Industrial Partners

Project Details

TA03020312 - Výzkum oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě pro CCS technologie

2013-2016

Ústav energetiky, FS ČVUT +  ÚJV Řež, a. s.

Applied Research

TE01020038 - Centrum kompetence drážních vozidelentrum kompetence drážních vozidel  
  
  
  
Competence Centre of Railway Vehicles

 

 

Workpackage: WP 02 – Podvozky

2012-2019

VO - Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická)

VO - Univerzita Pardubice (Dopravní fakulta Jana Pernera)

VO - České vysoké učení technické v Praze (Fakulta strojní)

VO - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

VP - ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

VP - ŠKODA ELECTRIC a.s.

VP - CZ-LOKO, a.s.

VP - LEGIOS a.s.

VP - DAKO-CZ, a.s.

VP - Wikov MGI a.s.

VP - Eurosignal, a.s. (s finanční podporou AŽD Praha s.r.o.)

VP - MSV elektronika s.r.o.

VP - VÚKV a.s.

Applied Research

FR-TI1/538 (MPO/FR) - Technologie měření pro pokročilé řízení spalovacích procesů

2009-2011

I & C Energo a.s.

Applied Research,  software, technical reports, research papers