Odborný životopis | Pedagogická činnost | Vědecká činnost | Zájmy | E-Mail | English version

doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. Přesná mechanika a optikaJan HošekFunkce:
Tajemník Ústavu přístrojové a řídící techniky Fakulty strojní ČVUT
Vedoucí Odboru přesné mechaniky a optiky - 121136
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
Odbor přesné mechaniky a optiky
Ústav přístrojové a řídící techniky ČVUT
Fakulta strojní, ČVUT
Technická 4
166 07 Praha 6
místnost 350
telefon: +420 224 352 552
e-mail: Jan.Hosek@fs.cvut.cz


Odborná činnost:
 • Přednášky a cvičení v programech bakalářského, magisterského studia oborů Přístrojová a řídící technika a Biomedicínské a rehabilitační inženýrství.
 • Řešení problematiky a konstrukce optomechanických zařízení, vývoj specielních přístrojů a technologií přístrojové techniky, včetně mikrotechnologií a využití nanotechnologií.
 • Výzkumná, publikační, recenzní a ediční činnost.

Odborný životopis:

1991 absolvent astronomického kursu na Hvězdárně a Planetáriu Praha
1999 absolvent fakulty strojní ČVUT obor Přesná mechanika a optika.
1999 mladší vědecký pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR
2000 půlroční studijní stáž na University of Applied Sciences Emden, Německo
2002 odborný asistent Odboru přesné mechaniky a optiky ÚPŘT FS ČVUT
2003 PhD obor Přesná mechanika a optika
2005 jmenován vedoucím Odboru přesné mechaniky a optiky.
2005 účastník mezinárodní letní školy Science and Technology at Nanoscale
2008 účastník mezinárodní letní školy Physics Nanoscale
2009 jmenován tajemníkem Ústavu přístrojové a řídící techniky
2010 jmenován docentem ČVUT
2011 jmenován členem oborové rady Konstrukčního a procesního inženýrství na ČVUT
2011 účastník mezinárodní letní školy Physics Nanoscale
2013 jmenován členem vědecké rady regionálního centra pro speciální optiku a optoelektroniku – TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu, AV ČR.
2014 jmenován členem vědecké rady Fakulty strojní ČVUT

místopředseda technické komise Evropské normalizační komise CEN/TC 352 - Nanotechnology
člen technické normalizační komise TNK 144 - Nanotechnologie
člen České strojnické společnosti, 2007-2011 člen rady společnosti
člen České společnosti pro vědeckou kinematografii
člen Společnosti Národního muzea


Pedagogická činnost:
Naše laboratoře
Výuka předmětů FS ČVUT:


Skripta:

Hošek J., Úvod do nanotechnologie , Vydavatelství ČVUT 2010.


Vedoucí závěrečných prací:

Měření drsnosti povrchu pro průmyslové aplikace, bakalářská práce, T. Hron, 2017
Návrh a realizace zařízení pro testování stavebních vzorků v klimatické komoře, D. Hadraba, 2016
Návrh automatického dávkovače pro optické senzory, J. Mareš, 2016
Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění, bakalářská práce, P. Shöbel, 2016
Viscosity measurement by means of vibrating resonator, A. Koroleva, 2015
Návrh možnosti stabilizace optického rezonátoru, J. Mikšík, 2015
Konstrukce přípravku pro měření tvaru mikroelektrod, bakalářská práce, D. Kokurin, 2015
Stress fields in graphene, V. Diez, 2014
Návrh mikrofluidiky pro invertovaný mikroskop, bakalářská práce, J. Mareš, 2014
Design of an instrument for Bidirectional Texture Function (BTF) measurement, Manoharan Rajesh Kumar, 2013
Zařízení pro určení parametrů padající kuličky, M. Daněk, 2013
Elektroerozivní obrábění hřídelí a elektrod pomocí vertikální brusky, J. Drahokoupil, 2013
- práce byla oceněna pochvalou Děkana za vynikající Diplomovou práci
Výroba progresivních čoček, bakalářská práce, FBMI ČVUT, A. Hrušková, 2013
Výrobní kontrola progresivních čoček, bakalářská práce, FBMI ČVUT, B. Kohoutková, 2013
Microelectrode Forming for Electro Discharge Machining, Emmanuel Placier-Zavala, 2012
Korekce refrakčních vad brýlovou čočkou, bakalářská práce, FBMI ČVUT, J. Šindelář, 2012
Techniky mikroobrábění a jejich využití, bakalářská práce, J. Drahokoupil, 2011
Technologické podmínky při výrobě mikrosystémů elektroerozivní technologií, bakalářská práce, M. Daněk, 2010
Inovace mechanizmu protézy ruky, T. Kmoch, 2010
Metody měření vnitřního pnutí v plastech, S. Galíček, 2010
Modulárně optická stavebnice bakalářská práce, M. Veselý, 2009
Indentor mozkových řezů, P. Vodička, 2009
Snímání lopatek parní turbíny, J. Zeman, 2009
- oceněna 3. cenou 14. ročníku soutěže Zvoníčkovy nadace o nejlepší diplomové práce
Návrh a konstrukce přístorje na scanování tvaru a rozložení tlaku chodidla, M. Šlauf, 2008
Analýza možností vytváření 3D struktur pomocí Ink Jet Printing, A. Gregor, 2008
Membránový dalekohled, J. Kraus, 2008
- navržena na cenu Zvoníčkovi nadace.
Možnosti měření směrových charakteristik LED diod, J. Čihák, 2007
Univerzální optická lavice pro měření parametrů optických soustav, P. Kajnar, 2006
- oceněna pochvalou Děkana za vynikající Diplomovou práci
Technické prostředky realizace a měření nanoposuvů, E. Axmanová, 2006
Vývoj samorozvíracího systému pro abdominální chirurgické přístupy, T. Závišek, 2006
Možnosti použití kontaktního teploměru jako bezkontaktního detektoru teploty, D. Myslikovjan, 2005
Optimalizace přípravy a designu stenů a jejich fyzikálních vlastností se zaměřením na gastrointestinální trakt, J. Špulák, 2005
Spektrometr s vysokým rozlišením, M. Toupal, 2004
Měření a popis mechanických vlastností arteriálních výztuží (stentů), M. Dostál, 2004

Vedení úspěšně obhájených doktorandů:

ing. Pavel Kajnar, Ph.D., Moderní optické prvky a jejich aplikace v optických soustavách, 16. června 2014.
ing. Aleš Gregor, Ph.D., 3D Printing Methods of Biological Materials Used in Tissue Engineering, 27. září 2016.

Vědecká činnost:
Autor a spoluautor 43 článků v odborných časopisech, 68 příspěvků na mezinárodních konferencích, 36 příspěvků na národních seminářích, 8 funkčních vzorků, 3 patentů.
Patent č.: 307214 Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření.
Patent č.: 307020 Způsob měření délkových změn stavebních materiálů v modelových extrémních podmínkách a zařízení k provádění tohoto způsobu.
Patent č.: 299674 Zařízení pro určení polohy a/nebo velikosti alespoň jednoho sférického tělesa v měřeném prostoru tekutiny.
UV č. 17232. Operační zařízení, zejména pro abdominální chirurgické přístupy.
Citací dle databáze WOS: 78, H-index: 4.

Výběr z řešených projektů:
Grant TH02010264, 2017-2020, Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav.
Grant 7F14466, 2014-2017, Phase behavior in CCS systems - project of the Czech-Norwegian Research Program (CZ09).
Grant GA14-19213S, 2014-2016, Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou reflektanci materiálů.
Grant 7FP no. 280983, 2012-2014, Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials.
Grant GA ČR P203/11/1546, 2011-2013, Detekce axionů pomocí laserových experimentů.
IAA200760905, 2009-2013, Termofyzikální vlastnosti vody v neprobádaných technicky významných oblastech.
Grant IAA200760801, 2008-2012, Pulzující proudy pro řízení proudových polí.
GA101/05/2214, 2005-2007, Metastabilní voda a vodní pára.

Team Leader projektu CERN - OSQAR za pracoviště ČVUT.

Měření velikosti a polohy kulových objektů v prostoru pomocí anamorfotické optiky Zařízení pro měření vlastností uvnitř kavitační bubliny Život laserem indukované kavitační bubliny Test vakuového rezonátoru v CERNu Čerpání magnetu při měření chameleonů Realizace zařízení pro měření BTF Simulace vlivu chyb na měření kvality asférických ploch Výroba microstruktur pomocí mikroelektroerozivní technologie

Výběr z publikací v databázích WoS a Scopus:
  Vinš V., Hošek J., Hykl J., and Hrubý J., Surface Tension of Supercooled Water: Inflection Point-Free Course down to 250 K Confirmed Using a Horizontal Capillary Tube, J. Chem. Eng. Data, Vol. 60, Issue 11, 3823–3832 (2017).
  Gregor A, Filová E, Novák M, Kronek J, Chlup H, Buzgo M, Blahnová V, Lukášová V Bartoš M, Nečas A, and Hošek J, Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer, Journal of Biological Engineering, 11:31 (2017).
  Jiří Čáp, Jan Hošek*, Vlastimil Havran, Šárka Němcová, and Karolina Macúchová, Optomechanical design of rotary kaleidoscope for bidirectional texture function acquisition,, Applied Optics, Vol. 56, Issue 26, 7373-7384 (2017).
  Vlastimil Havran, Jan Hošek, Šárka Němcova, Jiří Čáp, and Jiří Bittner, Lightdrum – Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site,, Sensors 17, (3), 7373-7384 (2017).
  Jan Hosek, Vlastimil Havran, Sarka Nemcova, Jiri Bittner, and Jiri Cap, Optomechanical design of a portable compact bidirectional texture function measurement instrument, Applied Optics, Vol. 56, Issue 4, 1183-1193 (2017).
  Hadraba D., Sovjak R., Hošek J., Design and realization of the instrument for measuring building material deformation in environmental chamber, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2016 (26), No. 50, 57-60.
  Němcová Š, Havran V., Čáp J., Hošek J., Bittner J., Compensating for color artifacts in the design of technical kaleidoscopes, Opt. Eng. Vol. 55, Issue 11, 113104 (2016).
  R. Ballou, G. Deferne, M. Finger Jr., M. Finger, L. Flekova, J. Hosek, S. Kunc, K. Macuchova, K. A. Meissner, P. Pugnat, M. Schott, A. Siemko, M. Slunecka, M. Sulc, C. Weinsheimer, J. Zicha, New Exclusion Limits for the Search of Scalar and Pseudoscalar Axion-Like Particles from "Light Shining Through a Wall, Physical Review D, Vol. 92, Issue 9, 092002 (2015).
  Hošek J., Havran V., Čáp J., Němcová Š., Macúchová K., Bittner J., Zicha J., Realisation of Circular Motion for Portable BTF Measurement Instrument, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2015 (25), No. 48, 252-255.
  Hošek J., Frank O., Diez V., Mini-Tensile Load Cell Design for Diffractometry Study of 2D Nanostructures, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2014 (24), No. 45, 89-93.
  Němcová Š., Čáp J., Hošek J., Macúchová K., Bittner J., Havran V., Simple Kaleidoscope Design for Reflectance Measurement, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2014 (24), No. 45, 109-113.
  Pugnat, P., Ballou R., Schott M., Husek T., Sulc M., Deferne G., Duvillaret L., Finger M. Jr., Finger M., Flekova L., Hosek J., Jary V., Jost R., Kral M., Kunc S., Macuchova K., Meissner K. A., Morville J., Romanini D., Siemko A., Slunecka M., Vitrant G., Zicha J., Search for weakly interacting sub-eV particles with the OSQAR laser-based experiment: results and perspectives, The European Physical Journal C, Vol. 74, 3027 (2014).
  Hošek J., Komm M., Fine strut grid for plasma sensors, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2013 (23), No. 44, 51-55.
  Miroslav Šulc, Pierre Pugnat, Rafik Ballou, Guy Deferne, Lionel Duvillaret, Lucie Fleková, Michael Finger, Miroslav Finger, Jan Hošek, Tomáš Husek, Remy Jost, Miroslav Král, Štěpán Kunc, Karolína Macúchová, Krzysztof A. Meissner, Jerome Morville, Daniele Romanini, Matthias Schott, Andrzej Siemko, Miroslav Slunéčka, Guy Vitrant, Josef Zicha, Axion Search by Laser-based Experiment OSQAR, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment C, Vol. 718, 530–532 (2013).
  Hošek J.,Macro- and Micro- Machining of Molybdenum Die for Al2O3 Crystal Growth, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2012 (22), No. 41, 81-86.
  Gregor A., Hošek, J., 3D Printing Methods of Biological Scaffolds used in Tissue Engineering, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2012 (22), No. 41, 143-148.
  Hošek J., Thin Slits Manufacturing Process Using Electro Discharge Technique, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2011 (21), No. 40, 175-178.
  Macúchová K., Hošek, J., Improvement of Adjustment Components for Precise Measurements of Optical Signals, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2011 (21), No. 40, 88-91.
  Hošek J., Daněk M., Full Metal Micro Gripper Made by Electro Discharge Technique, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2010 (20), No. 37, 13-17.
  Pierre Pugnat, Lionel Duvillaret, Remy Jost, Guy Vitrant, Daniele Romanini, Andrzej Siemko, Rafik Ballou, Bernard Barbara, Michael Finger, Miroslav Finger, Jan Hošek, Miroslav Král, Krzysztof A. Meissner, Miroslav Šulc, Josef Zicha, Results from the OSQAR photon-regeneration experiment: No light shining through a wall, Phys. Rev. D, 78, (9), 2008, 092003.
  Z. Trávníček, K. Peszynski, J. Hošek: S. Wawrzyniak, Aerodynamic and mass transfer characteristics of an annular bistable impinging jet with a fluidic flip-flop control, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol 46, No 7, 1265 - 1278, (2003).

Osobní zájmy: (když zbyde čas)
 • mineralogie
 • astronomie
 • turistika


 • Zpět nahoru | Pedagogická činnost | Vědecká činnost | E-Mail | English version