FS CVUT                         JAROMÍR FIŠER
EN
                        Výuka                         Výzkum                         Recenze
    IngJaromír Fišer, Ph.D.

    České vysoké učení technické v Praze
    Centrum aplikované kybernetiky (cAk), skupina na Fakultě strojní
    Detašované pracoviště (Ú12244) na 
    Ústavu přístrojové a řídicí techniky
    Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky 
    Místnost 305a, blok A1
    Adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6
    Telefon: +420 22435 3953
    Email: Jaromir.Fiser fs.cvut.cz

Podrobné informace najdete dole a důležité odkazy nahoře
Vzdělání

Aktuální informace najdete zde

Help for PID Tuner is here