Ombudsmani vznikají v Česku na všech stranách. Máme ombudsmana ze zákona pro veřejnou ochranu práv. Jeho funkce, práva a povinnosti jsou dány zákonem. Na internetu najdeme firemní ombudsmany. Ombudsmany zřídila Česká spořitelna, další banky, Asociace pojišťoven, Česká pošta, České dráhy, ČEZ …

Číst dále → Ombudsman na FS ČVUT v Praze

Excelence je schopnost konat nějakou činnost tak, že překonává standardní naplňování účelu dané činnosti. Z toho je zřejmé, že pro vymezení excelence je nutné vymezit účel posuzované činnosti.

Excelence ve výuce

Je nutné vymezit účel výuky. Jeden účel je zachování …

Číst dále → Co je excelence ve výuce a ve výzkumu

V nedávné době nastal překvapivý pokrok v tak obtížné oblasti, jako je měření kvality vzdělávání. Je to tzv. teorie learning analytics. Existují statistické metody, které pracují s testy uprostřed semestru a anketovými dotazníky a dokáží určit původ problémů studia. Statistické metody zpracují znalosti …

Číst dále → Systém řízení kvality studia pro FS ČVUT v Praze

Rozhodl jsem se, že kandiduji na děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze. Ihned vznikají logické otázky: 1. Proč? Proč do toho jdu? 2. Co? Co chci dosáhnout? 3. Jak? Jak toho docílit?

Fakulta strojní (FS) v minulém období žila v liberálním prostředí a …

Číst dále → Kandiduji na děkana Fakulty strojni ČVUT v Praze