Konsensus znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas. Uvádí se, že smyslem hledání konsensu je dosáhnout co nejlepšího rozhodnutí a zároveň získat maximální možnou podporu těch, kterých se to týká. Dosažení konsensu obvykle vyžaduje zodpovědný přístup každé …

Číst dále → Co to vlastně konsensus se sociálními jistotami je?

Opakovaně jsem dostal dotazy, jak rychle by se uskutečnily jednotlivé cíle programu P10. Zde je přibližný výhled v hlavních plánovaných bodech:

P1. Pověst fakulty: Ihned a neustále. Ihned je třeba zahájit přípravu oslav 150. výročí fakulty.

P2. Marketing a propagace na

Číst dále → Časový plán realizace P10

Při projevech mého oponenta na děkana jsem musel opakovaně opustit přednáškový sál a strávit 30 minut na chodbě. I sedl jsem si na chodbě na lavice, kde studenti píší své úkoly. A zjistil jsem, že máme nepřívětivé (unfriedly) chodby. Podobně …

Číst dále → Ne/Přívětivé chodby

Empatie označuje vcítění neboli porozumění chování druhého člověka počínaje jeho motivy a emocemi. Jde o schopnost pochopit, proč člověk jednal tak, jak jednal, a co při tom pociťoval. Cílem může být předvídat jeho chování a své chování tomu přizpůsobit. Tolik …

Číst dále → Empatie – pojem pro psychology nebo i pro strojaře?