Spolupráce s průmyslem a praxí je pro fakultu strojní ČVUT v Praze klíčová. Bývá však tato spolupráce také neefektivní – často neumíme průmyslu pomoci tak, jak by potřeboval. Máme opakující se problém s realizací projektového řízení zakázky z praxe. Je o zajištění řešení v domluveném čase a objemu a řádně zdokumentované, ale celý problém začíná schopností empatie odborné, manažerské, lidské. Zřejmě nám chybí spin-off firmy a další prostředníci (projektoví řešitelé) pro managerování spolupráce s průmyslem.

Navrhuji zlepšit tuto spolupráci dvěma postupy. Základním je systém aktivního řízení vztahu s průmyslem. Druhým je způsob komunikace při řešení společného projektu.

Nový systém spolupráce s průmyslem je založen na aktivní komunikaci o potřebách a možnostech průmyslových partnerů. Výchozím bodem je databáze firem a její aktivní využívání. Využívání spočívá v nabízení naplnění potřeb průmyslu a na tomto základě budování dlouhodobých vztahů. Součástí je i zlepšení komunikace s průmyslem prostřednictvím universitní recepce. Průmyslové podniky potřebují od fakulty absolventy, pomoc se základními vývojovými pracemi, občas pomoc s výzkumnými pracemi a pomoc s pokročilými vývojovými pracemi. Pro tyto oblasti budou vytvořeny dílčí ucelené programy.

 

 

Program v oblasti studentů

V oblasti studentů průmysl potřebuje absolventy, ale cesta k jejich získání je delší. Průmyslu nabídneme program přístupu ke studentům od projektů během celého studia od nejnižších ročníků, přes témata bakalářských prací, diplomových prací po nabídku praxí a zaměstnání. Na druhé straně budeme osobnosti z průmyslu zvát na tematické přednášky o aktuálních problémech pro zlepšení výuky. Možnost praxe pro studenty je velmi zajímavá pro zlepšení výuky a i pro přivýdělek studentů.

Další oblastí je školení zaměstnanců průmyslových podniků formou CŽV nebo příprava specializovaných absolventů na fakultě.

Program pro oblast podpory základních vývojových prací

V oblast podpory základních vývojových prací je nutné průmyslu nabídnout snadno přístupný seznam přístrojů, možných měření, softwarů a možných výpočtů. Je zde nutné správně řídit využití kapacity přístrojů, softwarů a akademických pracovníků.

Program pro oblast podpory výzkumných prací

Oblast podpory výzkumných prací je standardní oblastí spolupráce s průmyslem. Je založena na schopnosti fakulty uskutečnit výzkum v potřebné oblasti. I když je tato oblast tradiční, není její využívání jednoduché. Jde o komunikaci a spolupráci „dvou světů“. Vysoká škola nevyřeší problém z praxe „na počkání“, protože průmyslový partner přijde jen s těžkým problémem, s nímž si neví rady. Průmysl však potřebuje projektové řešení, které je předáno v termínech, v plnění obsahu, s dokumentací. Splnění těchto požadavků vzhledem k plnění řady jiných úkolů není pro akademické pracovníky jednoduché. Proto je nutné uvažovat o možných řešeních, kterými by byli buď prostředníci – projektoví řešitelé na fakultě nebo užití spin-off firem. Jde o zajištění pracovníků, kteří dohlížejí na termíny, dokumentaci, skládají obsah zakázky a dotahují chybějící plnění obsahu. Hlavním problémem komunikace zvláště v této oblasti je empatie, empatie odborná, managerská, lidská.

Program pro oblast podpory pokročilých vývojových prací

Oblast podpory pokročilých vývojových prací je novou oblastí pro spolupráci vysoké školy s průmyslem. Zde je základem schopnost fakulty uskutečnit vývoj v potřebné oblasti a čase. Nároky na projektové řešení a řízení jsou zde podstatně vyšší než u výzkumných prací, ale postupy pomocí projektových řešitelů nebo spin-off firem jsou shodné.

Společný marketing

Spolupráce s průmyslem lze využít pro společný marketing pro získání studentů. Představuji si spojení fakulty (nebo i celé ČVUT) se Svazem průmyslu a dopravy a konkrétními firmami pro realizaci marketingu na získání studentů, případně i jiných cílů.