Opakovaně jsem dostal dotazy, jak rychle by se uskutečnily jednotlivé cíle programu P10. Zde je přibližný výhled v hlavních plánovaných bodech:

P1. Pověst fakulty: Ihned a neustále. Ihned je třeba zahájit přípravu oslav 150. výročí fakulty.

P2. Marketing a propagace na veřejnosti: Ihned a neustále. Založení PR oddělení může počkat na rok 2015 včetně komplexní činnosti. Ihned a improvizovaně je nutné zajistit oslavy 150. výročí fakulty. V jejich rámci uspořádat nové tradice 3 nocí – universitní, studentské, muzejní. Ihned práce na přípravě webu FS.

P3. Universitní recepce: Asi bude muset počkat 0,5-1 rok, od roku 2015.

P4. Péče o vztahy, absolventy a využiti jejich možností: Program pro absolventy připravit do promocí v únoru 2015. Ostatní programy od roku 2015 s novými Integrovanými rozvojovými projekty ČVUT.

P5. Projekt pro každého a kariérní růst pod dohledem děkana: Konzultační hodiny bych mohl zahájit ihned. Systematické sledování projektů pro každého od zimního semestru 2014.

P6. Podpora studentů – řízení kvality studia, most od výuky k výzkumu: Systém řízení kvality studia a Most od výuky k výzkumu by byl zahájen od roku 2015. Improvizovaně zajištění poklesu propadu studentů ihned ještě před koncem semestru, toto asi vůbec první krok ještě v roce 2013. Jednání o elektronickém indexu přelom 2014/2015. Experimenty s týmovou zkouškou v roce 2015. Úprava prostor pro studenty, např. elektrické zásuvky na chodbách na přelomu 2014/2015 s novým rozpočtem plánu          údržby.

P7. Záruka udržení kvality a udržitelnosti ústavů: Karierní plán ústavu a Plán odborného růstu ústavu zahájen v roce 2014, dokončen v roce 2015. Nový způsob sestavení rozpočtu ve zjednodušené podobě a asi jen na rok činností již v roce 2014. Úprava činností a financování ústavu jazyků již v letním semestru 2014. Stanovení minimální garantované výše rozpočtu v roce 2015. Evaluační systém přelom 2014/2015. Formulace a realizace pravidel pro zakládání ekvivalentů spin-off firem a podnikání zaměstnanců v roce 2015.

P8. Kvalita procesů na fakultě – QUESTE, kvalita administrace: Průběžné sledování, práce by byly zahájeny až v roce 2015. Nové fungování GVU ihned.

P9.   Konkurenceschopnost průmyslu v České republice: Příprava programů spolupráce s průmyslem až v roce 2015. Ihned komunikace s vedením Svazu průmyslu a dopravy, ihned komunikace s jednotlivými podniky. V roce 2014 hledání osoby pro vedení oddělení komunikace s průmyslem.

P10.  Modernizace ve spojení s průmyslem: Ihned práce na VaVPI ČIIRK. Příprava projektu kompletní revitalizace halových laboratoří v Dejvicích provedena v roce 2014. Ihned pokračování rozhovorů s FhG a MŠMT o založení Fraunhoferova ústavu konkurenceschopného průmyslu v Praze při FS.