Při příležitosti úmrtí tohoto génia jsem poskytl rozhovor deníku MF DNES. Článek vyšel 27. 4. 2019 v příloze Magazín Víkend DNES. Zde si můžete přečíst obsah celého článku:

Génius

Vymyslel létající stroje, válečné mašiny i zlepšováky běžných dní. Navíc to

Číst dále → Před 500 lety zemřel Leonardo da Vinci, nejobdivovanější renesanční člověk historie

Dne 29. ledna od 10.00 hodin se v Betlémské kapli uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrží prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT uděluje čestný titul profesoru Nejatovi Olgacovi jako uznání za jeho podstatný

Číst dále → Prof. Nejat Olgac získá čestný doktorát ČVUT

22. a 23. listopadu 2018 jsem se zúčastnil konference MŠMT „Towards Better University Teaching“, která diskutovala důležitost vzdělávání vedle tradičního výzkumu provozovaného na universitách. Uvědomil jsem si, že na konferenci chyběla prezentace oborů silně spojených s průmyslem, mimo jiného strojního …

Číst dále → Spoluzodpovědnost za světovou konkurenceschopnost průmyslu založenou na výuce

Expozici ČVUT v Praze jsem navštívil v den zahájení MSV spolu s panem rektor ČVUT v Praze, doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc. Prohlédli jsme si exponáty a prezentujícím zaměstnancům popřáli hodně trpělivosti a ochoty při poskytování informací a předvádění exponátů. Během pěti …

Číst dále → Navštívil jsem expozici ČVUT v Praze na MSV Brno 2018

Gratuluji týmu CTU CarTech k 3. místu na závodech Formula Student Czech Republic v Mostě!

Nová formule týmu CTU CarTech prokázala opět své kvality, když zajela nejrychlejší kolo v nejnáročnější disciplíně Endurance a nakonec i tuto disciplínu vyhrála. Po součtu …

Číst dále → Blahopřál jsem týmu strojařů CTU CarTech za třetí místo na závodech v Mostě

Výzkumné týmy nového kybernetického ústavu ČVUT v Praze – CIIRC (Český institut informatiky robotiky a kybernetiky), představuje článek, který vyšel 6. 2. 2017 v Lidovkách.

Jedním z nich je tým zaměřený na výzkum v oblasti robotizace a autonomie robotických …

Číst dále → Představení výzkumných týmů CIIRC ČVUT v Praze

Moje cesta ke strojařině nebyla přímočará. Směřoval jsem jinam. Zásluhu na tom mají moje rodiče.

Když jsem šel do první třídy, tak jsem neuměl do pěti počítat. Tatínek mi sebral mé oblíbené autíčko, ale nepomohlo to, stále jsem počítal jedna-dva-čtyři-pět. …

Číst dále → Jak jsem se dostal ke strojařině?

Rozhodl jsem se, že kandiduji na děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze. Ihned vznikají logické otázky: 1. Proč? Proč do toho jdu? 2. Co? Co chci dosáhnout? 3. Jak? Jak toho docílit?

Fakulta strojní (FS) v minulém období žila v liberálním prostředí a …

Číst dále → Kandiduji na děkana Fakulty strojni ČVUT v Praze

Ta kladná část – proč jsem vstoupil na Facebook – je z důvodu komunikace mezi lidmi v našem globálním IT světě. Dříve byl snad čas se v malé vesnici, malém městě osobně setkat, popovídat si a poznat toho druhého, jeho názory. To se …

Číst dále → Proč jsem na Facebooku, když ho nemám rád?