Vzhledem k úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu byla Fakulta strojní ČVUT v Praze nominována Technologickou agenturou ČR do soutěže Vizionáři 2019. Čestné uznání poroty získala fakulta strojní za celkový přístup k aplikovanému výzkumu, spolupráci s firmami a za praktický přínos …

Číst dále → Fakulta strojní mezi Vizionáři 2019

Při příležitosti úmrtí tohoto génia jsem poskytl rozhovor deníku MF DNES. Článek vyšel 27. 4. 2019 v příloze Magazín Víkend DNES. Zde si můžete přečíst obsah celého článku:

Génius

Vymyslel létající stroje, válečné mašiny i zlepšováky běžných dní. Navíc to

Číst dále → Před 500 lety zemřel Leonardo da Vinci, nejobdivovanější renesanční člověk historie

Podpořil jsem iniciativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a profesních spolků, na propojení manuální zručnosti žáků v kombinaci s novými technologiemi. Tiskovou zprávu AMSP ČR s mým vyjádřením najdete zde.

K této iniciativě se …

Číst dále → Podpora iniciativy AMSP ČR pro zavedení polytechnické výuky

Skupina MAFRA ve spolupráci s partnery a odbornou veřejností realizovala další setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát bylo zaměřeno na potenciál absolventů strojních oborů v praxi.

Setkání proběhlo 10. října 2017 v rámci brněnského mezinárodního veletrhu. V

Číst dále → Budoucnost strojního inženýrství v Česku

Hledání nové role (technické) univerzity ve společnosti mě vedlo k uspořádání workshopu s mottem: Světová konkurenceschopnost průmyslu v Českých zemích. Workshop se konal 25. května 2016 na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Sešli se na něm zástupci řady českých průmyslových firem a …

Číst dále → Workshop VIZE 2020 Fakulty strojní

FS potřebuje zlepšit komunikační schopnosti studentů. To vytváří prostor pro velké uplatnění ústavu jazyků. Ústav jazyků by mohl významně pomoci fakultě, aby její absolventi měli lepší uplatnění na trhu práce a aby se zlepšila pověst fakulty u našich průmyslových partnerů.…

Číst dále → Nová perspektiva pro ústav jazyků

Konsensus znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas. Uvádí se, že smyslem hledání konsensu je dosáhnout co nejlepšího rozhodnutí a zároveň získat maximální možnou podporu těch, kterých se to týká. Dosažení konsensu obvykle vyžaduje zodpovědný přístup každé …

Číst dále → Co to vlastně konsensus se sociálními jistotami je?

Opakovaně jsem dostal dotazy, jak rychle by se uskutečnily jednotlivé cíle programu P10. Zde je přibližný výhled v hlavních plánovaných bodech:

P1. Pověst fakulty: Ihned a neustále. Ihned je třeba zahájit přípravu oslav 150. výročí fakulty.

P2. Marketing a propagace na

Číst dále → Časový plán realizace P10

Ve svém volebním programu jsem napsal, že působnost FS ČVUT je podstatně větší, než napovídá její tradiční název o strojích. Vlastně jakákoli průmyslová výroba ve smyslu opakované výroby na strojích, tedy levné výroby, nebo jakákoli profesionální výroba ve smyslu výroby …

Číst dále → Technologie a identita strojařiny a FS ČVUT v Praze