Excelence je schopnost konat nějakou činnost tak, že překonává standardní naplňování účelu dané činnosti. Z toho je zřejmé, že pro vymezení excelence je nutné vymezit účel posuzované činnosti.

Excelence ve výuce

Je nutné vymezit účel výuky. Jeden účel je zachování znalostí, druhý účel je předání znalostí studentům. Excelence pro účel zachování znalostí je sepsání úsporné učebnice nebo přednesení přednášky koncentrující znalost v oboru. Excelence pro předání znalostí studentům je přednášení a cvičení, tedy provádění výuky, tak, aby posluchači získali a uchovali ve svých hlavách co nejvíce znalostí včetně orientace v těchto znalostech.

První excelence ve výuce je přednesení přednášky, nad kterou se kolegům v oboru tají dech, jak dobře přednášející látku popsal a shrnul. Může být pro studenty začínající v oboru špatně srozumitelná a příliš z ní nezískají. Dobrou variantou této excelence ale je sepsání monografie o znalostech v oboru.

Druhá excelence ve výuce je přednesení přednášky, ze které si studenti začínající v oboru odnesou velký pokrok ve svých znalostech a tento pokrok si dokáží v hlavě uchovat. Může být pro kolegy v oboru nudná a zjednodušující a neobsahující vše nejmodernější.

Já preferuji druhou excelenci, která maximalizuje aktivní předávání znalostí v oboru. Příklady na FS byli Prof. Horák pro fyziku a Prof. Šrejtr pro mechaniku. Ale i ti sepsali důležité učebnice představující monografie poznání v dané době.

Excelence ve výzkumu

Omezuji se jen na výzkumu jako činnost získávání nových poznatků. Věda jako celek je systematický způsob racionálního poznávání skutečnosti, ale důležitá je praktická činnost jedinců při poznávání, tedy výzkum.

Je nutné vymezit účel výzkumu. Jeden účel je získání znalostí, které rozšíří poznání celého lidstva. Druhý účel je získání znalostí, které rozšíří poznání komunity, v níž jednotlivec žije, a které jí pomůžou v přežití. Excelence pro účel rozšíření poznání celého lidstva je základní i aplikovaný výzkum, který přináší poznatky nové a použitelné pro celé lidstvo. Tyto poznatky jsou publikovány ve světových nejlepších časopisech. Excelence pro účel rozšíření poznání komunity, v níž jednotlivec žije, je výzkum pro okolní průmysl, je výzkum pro okolní region, pro vlastní národ.

První excelence ve výzkumu je viditelná publikováním článků v prestižních světových časopisech a přednášení na prestižních světových konferencích. Tyto výsledky výzkumu mohou být pro komunitu tvůrce bezprostředně nepoužitelné. Hospodářství a život v ČR může být tímto výzkumem neovlivněné. Je to problém tzv. základního výzkumu, který je financován z hospodářství ČR a v reálné době života jedné generace nepřináší hospodářství a životu v ČR téměř nic.

Druhá excelence ve výzkumu je viditelná nepřímo tím, že okolní průmysl přináší na trh inovace, díky kterým na trhu přežívá, nebo tím, že země nebo život lidí se zlepšil. Jde obvykle o tzv. aplikovaný výzkum. Tyto výsledky výzkumu mohou být z hlediska prestižních světových časopisů a konferencí malé, a tak nehodné publikování. Jména těchto tvůrců mohou být časem zapomenuty, ale pro jejich žijící komunitu mohou být významné.

Já jsem vždy na rozhraní, zda mám napsat jeden článek do světového prestižního časopisu, nebo zda mám vyřešit jeden problém pro okolní průmyslovou firmu, aby se její postavení na trhu zlepšilo. Podle mého názoru je třeba obě excelence ve výzkumu pěstovat a ideálně kombinovat. Optimalizačním kritériem zřejmě je udržitelnost výzkumu. Komunita, tedy ČR, financuje výzkum. Jeho přínosy musejí pokrýt alespoň vynaložené náklady. Z toho je zřejmé, že jistá nemalá část výzkumu, zřejmě aplikovaného výzkumu, musí být směřována na průmysl a život v ČR. Je však třeba hodnotit její excelenci, tedy překonávání standardního naplňování účelu, tedy pomoci průmyslu a životu v ČR.