Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázku: „Co podle vás stálo za úpadem zájmu o studium technických oborů a jaké kroky za vašeho působení v roli děkana realizujete ve snaze o zvrácení tohoto trendu?“. A zde je má odpověď:

„Odpověď není jednoduchá. Začátkem 20.století technika umožňovala lidem lepší život a technické vymoženosti byly výzvou pro tvořivost. Dosáhnout lepší život byl i část smyslu života. To se začalo měnit. Technika byla využita pro války, byla nadužívána pro zisk na úkor později vzniklého pojmu „životní prostředí“. Hledání smyslu života se posunulo, jakmile se nám začalo lépe materiálně dařit. Smysl života v bohaté společnosti je o mezilidských vztazích, o pocitech, emocích a psychologii lidí. Mnohé vysvětluje povídka Josefa Nesvadby Einsteinův mozek z roku 1960! Další skupina problémů je, že míra odpovědnosti a obtížnost získání kvalifikace. Ta je u techniky vysoká v porovnání se společenským uznáním, které technik požívá. Technika je zneužívaná jen k zisku za každou cenu. Firma žije jen, když exponenciálně roste. To je nestabilní dynamický systém, žádný ustálený stav.

Pak si to komplikujeme sami v ČR tím, že nedáme dětem a středoškolákům možnost si zkusit, zda by je to bavilo, zda na to mají, co to obnáší. Firmy v ČR, které většinou nejsou rodinné, nejsou ochotné jít dělat osobní kampaň u rodičů na třídních schůzkách pro studium techniky. Individuálně si zajistí vlastní učňovský obor, vlastní průmyslovku, ale vlastní vysokou školu už ne.

Jako děkan na setkáních se středoškoláky jim vysvětluji, že techniku nelze zastavit nebo obejít, ale jediná cesta je ji zlepšit inovacemi. Vysvětluji jim, že technika nabízí velké pole pro jejich fantazii a tvořivost, a tak je pro ně výzvou. Studenty na fakultě sledujeme, abychom jim mohli při potížích pomoci – zachráníme tak 5% studentů ročně. Snažím se na web a sociální sítě dávat příklady úspěchů studentů a absolventů pro lákání k následování jejich příběhu. Snažím se průmyslové firmy přesvědčit ke společné propagaci studia techniky na třídních schůzkách, ale nedaří se mi firmy k tomu přesvědčit.“

Článek, který nakonec vyšel najdete zde.