Expozici ČVUT v Praze jsem navštívil v den zahájení MSV spolu s panem rektor ČVUT v Praze, doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc. Prohlédli jsme si exponáty a prezentujícím zaměstnancům popřáli hodně trpělivosti a ochoty při poskytování informací a předvádění exponátů. Během pěti dnů se pak tisíce návštěvníků seznamovaly s funkčními exponáty Fakulty strojní. Největší zájem vyvolávala Formule Student, se kterou studenti letos obsadili v Mostě třetí místo a také ukázka Automatizace procesu kontroly kvality s použitím souřadnicového měřicího stroje ZEISS DuraMax a spolupráci s průmyslovým robotem YuMi. Jiné návštěvníky zajímaly další exponáty fakulty – šachové figurky jako ukázka projektované výuky, kolový mobilní robot, který dokáže přejíždět překážky vyšší, než činí poloměr kola a samozřejmě komplexní mechatronické zařízení Vizitkomat, které je ukázkou trendu Průmysl 4.0.

Zprávu s veletrhu s fotkami najdete zde.