4. listopadu 2015, jsem vystoupil se svou prezentací, spolu se studentem Fakulty strojní ČVUT v Praze Pavlem Balcarem, na veletrhu vzdělání GAUDEAMUS 2015.

Po krátké prezentaci jsem se věnoval na stánku ČVUT studentům a jejich dotazům ke studiu. O studentském životě na Fakultě strojní si studenti mohli také popovídat s pilotem formule týmu CTU CarTech, Pavlem Balcarem, který byl na stánku společně se mnou.

Můžete se podívat na záznam z přednášky, kterou pořídil jeden ze studentů.

Zprávu najdete také na webu FS ČVUT v Praze