Už i na ČVUT v Praze se mluví o elektronickém indexu, e-indexu. Ten již funguje na řadě vysokých škol v ČR, např. v Plzni a v Brně. Na webu lze najít popis zkušeností s ním, výhody a nevýhody. Co je překvapivé pro nás na ČVUT je to, že všechny nevýhody elektronického indexu již s naším KOSem máme, ale popisované výhody elektronického indexu nemáme.

Podstata elektronického indexu je totiž náš KOS. To znamená, že všechny legální kroky ve studiu musejí být zaznamenány v centrální databázi, u nás v KOSu. Základní výhoda elektronického indexu oproti dnešnímu stavu na ČVUT je urychlení operací na studijním oddělení, tedy operace zápisu a jeho změn. Je-li požadavek na zápis standardní, je proveden úředníkem/úřednicí na studijním oddělení bez fyzické návštěvy studenta elektronicky v KOSu. Je-li něco nestandardního, rozumějme nad pravomoci úředníka/úřednice na studijním oddělení, musí student proděkana navštívit osobně-fyzicky.

Při zápisu zkoušky je to asi jen vytvoření pravidel pro dnešní stav. Například v Plzni mají pravidlo 7+7+7, což znamená 7 dní na opravu zkoušky a zápis do KOSu, 7 dní na reklamaci výsledku studentem a 7 dní na dořešení případné reklamace. Možná je to mnoho, možná je to přiměřené.

Jedna věc asi mizí, index jako papírová knížka s podpisy profesorů, jako památníček studia. Já osobně bych ho neformálně zachoval, ale zavedl bych elektronický index. Snad by konečně udělal konec frontám na studijním. Ovšem e-index musíme zavést na celém ČVUT, nejde to udělat jen na FS ČVUT.