Empatie označuje vcítění neboli porozumění chování druhého člověka počínaje jeho motivy a emocemi. Jde o schopnost pochopit, proč člověk jednal tak, jak jednal, a co při tom pociťoval. Cílem může být předvídat jeho chování a své chování tomu přizpůsobit. Tolik popisuje psychologie.

Empatii zjišťujeme při komunikaci. Komunikace moderními multimediálními technologiemi urychluje předání zpráv, ale vlastní skutečné komunikaci s porozuměním mnoho nepomáhá.

Empatii však především potřebujeme při komunikaci strojařů z vysoké školy se strojaři v průmyslu. Problém je, že jde o komunikaci a spolupráci dvou světů. Na jedné straně vysoká škola nevyřeší problém „na počkání“, protože průmyslový podnik téměř vždy přichází s problémem, který je velmi obtížný (právě proto s ním přichází, jinak si ho vyřeší sám). Veškeré skutečně praktické problémy jsou většinou obtížné, neboť obsahují současně všechny vlivy přírody. Jakýkoli posun v poznání takového problému je velký úspěch. Profesoři na universitě nejsou žádní kouzelníci, aby problémy řešili mávnutím kouzelnické hůlky.

Průmyslový podnik potřebuje řešení včas podle plánu (tj. projektové řízení), velmi často rychle, protože své výrobky a služby dodává svým zákazníkům podle smluv. Průmysl totiž potřebuje projektové řešení – termíny, plnění obsahu, dokumentace.

Komunikace s průmyslem vyžaduje empatii. Můžeme dokonce rozlišit empatii odbornou, manažerskou a lidskou. Odborná empatie znamená porozumění vlastnímu odbornému problému. Manažerská empatie znamená porozumění termínům plnění a nutnosti dosažení jistého obsahu. Lidská empatie znamená porozumění potřebám kolegům splnit své povinnosti vůči zaměstnavateli.

A pak máme také empatii lidí a artefaktů. Jde o personifikaci/oduševnění funkčnosti výrobku. Jde o personifikovanou představu funkce výrobku. Je to oživlý model výrobku v hlavě. Síly, toky, elektrony, částice proudí jako živé bytosti ve výrobku. Porozumění funkci výrobku konstruktérem je významně zvětšeno. Přes mohutné výpočetní nástroje je detailní představa funkce výrobku konstruktérem nenahraditelná. To je empatie strojařů asi špatně pochopitelná psychologům.