Dne 30. května 2017, hostila Fakulta strojní ČVUT v Praze valnou hromadu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Na úvod valné hromady jsem vystoupil s prezentací fakulty. Zasedání se také zúčastnil tajemník Fakulty strojní ČVUT v Praze Ing. Jiří Zápotocký. Tiskovou zprávu z valné hromady SP ČR najdete zde.

V průběhu valné hromady vystavovala Fakulta strojní některé zajímavé exponáty. Mezi nimi byl například model ultralehkého letounu UL-39 Albi z Ústavu letadlové techniky, formule studentského týmu CTU Cartech, 3D tiskárna na zdobení zákusků, vyvinutá na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky a také originální šachy navržené a vyrobené Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie, které jsou příkladem spolupráce studentů s akademickými pracovníky. Mezi vystavenými exponáty byly i obrobky z unikátního obráběcího stroje WeldPrint 1000 5AX kategorie Hybrid Manufacturing (HM), firmy Kovosvit MAS. Na vývoji technologie Hybrid Manufacturing (HM) se podílel Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v  Praze.