Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázky: „Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím magisterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?“. A zde je má odpověď:

Smysl existence zahraničních studentů vidím primárně ve vzniku mezinárodního prostředí, které povede k synergickému zlepšení činností univerzity, a to přemýšlením, výzkumem, výukou, organizací věcí. Pro to je třeba studentů shodné nebo lepší úrovně, a to jsou spíše studenti ze západních univerzit než z východních. Tak to vidím z vyššího principu univerzitního. Utilitárně přinášejí pro spolustudenty jinakost jazyka a kultur, pro univerzitu finance a budoucí hlasy do rankingů, pro společnost znalost existence ČR pro budoucí mezistátní kontakty. Aktuálně máme v bakalářském stupni 69 samoplátců a 97 studujících v češtině, v navazujícím magisterském stupni 117 a 56 studujících v češtině, v doktorském stupni 10 a 29 studujících v češtině. Ti ze západních univerzit se vracejí domů, ti z východních jdou dále na západ za lepším.