Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázku: „Jak kvalitně připraveni maturanti k vám na fakultu nastupují. V jakých dovednostech vynikají a naopak, které znalosti (znalostní disciplíny) jim zásadně chybí? Jak se to následně odráží na studiu samotném?“. A zde je má odpověď:

Připravenost maturantů pro studium na FS ČVUT v Praze se bohužel stále zhoršuje. Jde především o znalosti matematiky, ale ještě horší je fyzika. Překvapením je, že se nelepší ani jazyková připravenost – menší skupina maturantů je dobře připravena, ale větší skupina je jazykově připravena velmi špatně. Bohužel obecně platí, že maturita z nějakého předmětu není vůbec zárukou znalostí tohoto předmětu. Na druhé straně maturanti začínají vynikat nezdravým sebevědomím. Musím konstatovat, že však tyto maturanti jsou vzdělavatelní a pozorujeme růst jejich znalostí, které získají studiem na naší fakultě. Klíčovým problémem tohoto stavu je motivace studentů od narození po vstup do praxe.

Článek, který nakonec vyšel najdete zde.