Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázku: Aktuální situace způsobuje celou řadu problémů, které je třeba operativně řešit. Vysoké školy byly z nařízení vlády kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru od 11. 3. 2020 zavřeny. Jakým způsobem plánujete proces přijímání nových studentů do bakalářského stupně pro příští akademický rok? A zde je má odpověď:

ČVUT byla zavřena 10. března 2020 z našeho rozhodnutí, aby se zabránilo šíření koronaviru mezi studenty, kteří díky svému mládí mají dobrou imunitu, a tedy neonemocní a nevědomky mohou šířit nákazu. Spustili jsme ve všech předmětech nekontaktní výuku. Stanovená podmínka pro přijetí na fakultu byla maturita z matematiky nebo fyziky nebo přijímací test ekvivalentní maturitě z matematiky. Pokud kontaktní výuku obnovíme do 1. června 2020, tak toto přijímací řízení uskutečníme v přiměřené podobě. Pokud nezahájíme kontaktní výuku do 1. června 2020, tak budeme přijímat jen na základě maturity. Nebudeme požadovat maturitu z matematiky nebo fyziky nebo přijímací zkoušku z matematiky a tyto podmínky vyřešíme v průběhu 1. semestru volitelným předmětem a úspěšným splněním požadovaného testu.