Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázku „Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl  v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?“. A zde je má odpověď:

Přijímáme asi 800 studentů do bakalářského studia a končí asi 370 bakalářů. Máme však bakaláře dvojího druhu. Jedni bakaláři jsou připravováni především na navazující magisterské studium a opouští fakultu jako strojní inženýři. Druzí bakaláři neuspěli v přímé přípravě na navazující studium, a tak jim poskytujeme přídavné praktické znalosti o některých zařízeních pro umožnění okamžitého uplatnění v praxi. Všichni naši bakaláři jsou schopni se v praxi okamžitě uplatnit v technologii, konstruování, metrologii, druhá skupina má navíc znalosti o projektování techniky prostředí, energetiky, automatizační techniky, výpočtových softwarech pro konstruování.  Rozdíl  v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky vidím obrovský. Naši bakaláři mají základ strojního inženýra, nemají jen znalosti o pokročilém konstruování jednotlivých druhů strojů.

Článek, který nakonec vyšel najdete zde.