Rozhodl jsem se, že kandiduji na děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze. Ihned vznikají logické otázky: 1. Proč? Proč do toho jdu? 2. Co? Co chci dosáhnout? 3. Jak? Jak toho docílit?

Fakulta strojní (FS) v minulém období žila v liberálním prostředí a rostla zejména ve výzkumu a v projektech. Jsem si jistý, že FS má výrazný potenciál dalšího růstu. Chci, aby vybudovat z FS nejlepší strojní ještě kvalitnější fakultu, jasně nejlepší v České republice a schopnou konkurovat nejlepším školám na světě. Špičkové pracoviště lze vybudovat jenom s lidmi. Otázka je, pro koho a s kým chci fakultu budovat. Odpověď je prostá – fakultu chci zlepšovat a budovat s dnešními zaměstnanci a studenty FS. Jim chci umožnit využití velkého potenciálu FS, aby každý z nich si mohl vybrat své akademické uplatnění jak ve výuce, tak výzkumu či praktické sféře a podnikání, a rozvinuli tak svůj potenciál ve prospěch FS. Chci pro to provést potřebná strategická rozhodnutí.

Jsem připravený předat svůj ústav a plně se věnovat růstu celé FS. Uvědomuji si odlišnost řízení ústavu a fakulty, ale předpokládám, že své zkušenosti mohu využít pro FS.

Klíčovým bodem mého programu je dosažení na fakultě konsensu se sociálními jistotami. S konsensem se fakulta stává velmi silnou, bez něho by budoucnost fakulty byla velmi nejistá.

Detaily mého volebního programu, zvláště, co chci dosáhnout a jak toho docílit,  najdete na mé webové stránce

http://users.fs.cvut.cz/michael.valasek/shrnuti-volebniho-programu/ .