Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázku: „Jaké doprovodné akce MSV v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?“. A zde je má odpověď:

Osobně se zúčastním jednání tradičního sněmu Svaz průmyslu a dopravy za přítomnosti vlády. Na této doprovodné akci se vždy komunikují důležité postoje jejích účastníků. Letos zvažuji vystoupit se smutným zjištěním, že je sice deklarována podpora technickému vzdělání, protože ČR je průmyslová země a máme nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, ale podpora technickému vzdělání nezbytně vyžaduje další diskuze o faktické podpoře ve vztahu k budoucnosti průmyslu ČR. To vyplývá z nedávných rozhodnutí komisí MŠMT o konkrétních projektech OP VVV, kde byly škrtnuty investice z důvodu, že údajně není doložena potřebnost absolventů technických univerzit, a to v prioritních směrech vlády a s doloženým průzkumem trhu. 

Článek, který nakonec vyšel najdete zde.