Priority, kterými se zabývám

 • Marketing a propagace na veřejnosti
 • Podpora studentů – týmova zkouška aj.
 • Péče o vztahy, absolventy a využiti jejich možností
 • Projekt pro každého a kariérni růst pod dohledem děkana.
 • Universitní recepce
 • Brand fakulty
 • Společenská odpovědnost
 • WEB a IT
 • Podmínky pro růst jednotlivců
 • Záruka udrženi kvality a udržitelnost ústavu
 • Modernizace ve spojení s průmyslem