FS potřebuje zlepšit komunikační schopnosti studentů. To vytváří prostor pro velké uplatnění ústavu jazyků. Ústav jazyků by mohl významně pomoci fakultě, aby její absolventi měli lepší uplatnění na trhu práce a aby se zlepšila pověst fakulty u našich průmyslových partnerů.

Komunikační schopnosti jsou jazyková vybavenost, schopnost prezentace, schopnost obhájení své prezentace, schopnost týmové komunikace a práce, aj..

Tomu samozřejmě bude odpovídat financování ústavu jazyků. Z tohoto hlediska lze říci, že osobní ohodnocení se dostane na průměr fakulty. Dále lze očekávat personální přírůstek.

To je ale málo. Je třeba vytvořit takový model činnosti ústavu jazyků, aby se stal atraktivní pro jeho zaměstnance/kyně. Atraktivita zaměstnání je dána financemi, osobním růstem a tím, že daná práce baví.

Možné obsahové nástroje:

–          Změna organizace výuky, ucelený objem základní výuky, zkoušku posunout dolů, při neúspěchu nabídnout následné kursy jako CŽV.

–          Podpora výjezdu studentů v rámci programu Erasmus, pro povolení proděkanem nutné potvrzeni jazykových schopností ústavem jazyků, jazykové zkoušky na nečisto.

–          Symbióza s ostatními předměty pro výuku prezentace, jedna semestrální práce se zadá v angličtině, němčině a student o výsledku referuje v angličtině, němčině.

–          Výuka dalších předmětů o komunikaci v rámci strukturovaného prostoru humanitních předmětů.

–          Jazyková pomoc fakultě – jazyková korekce článků, překlady patentů.

–          Účast v balíčcích spolupráce nabízených firmám, jazykové a komunikační kursy.

–          …

Možné finanční nástroje:

–          Změna bodového hodnocení výuky jazyků a komunikace.

–          Finanční ohodnocení jazykové pomoci fakultě.

–          Cena za jazykové a komunikační kursy v CŽV a kursech pro průmysl.

–          Jazykové HS

–          Jazykové výzkumné projekty

–          …