Diskuse se studenty FS mi přináší užitečné a potřebné impulsy k přípravě zlepšení jednotlivých oblastí života studentů na fakultě. V následujícím je asi více otázek než řešení, ale položení správné otázky je skutečně důležité, protože řešení se po jejím položení již najdou.

Studium

Klasické doučování trvající celý semestr nemusí být to pravé potřebné. Vhodná forma by mohla být jedna nebo několik shrnujících přednášek na konci semestru a zvláště v průběhu zkouškového období, např. v polovině. Ideální by bylo před každým termínem zkoušky mít k dispozici někoho, kdo by studentům kdykoli a cokoli vysvětlil a pomohl.

Studijní podklady by měly mít jednotné centrální úložiště. Snad by zde mohl pomoci nový web fakulty, který by byl po první úrovně webů ústavů jednotný.

Intenzifikace výuky jazyků je přání mnoha studentů. Předchozí příprava ze střední školy je tak rozdílná, že je obtížné hledat jednotnou cestu k nápravě. Náměty jsou umožnit jeden předmět za semestr studovat anglicky bez placení školného, zadávat referát z předmětu se zadáním a prezentací v cizím jazyce, ale dobrovolně a třeba s bodovou bonifikací, spíše motivovat k dobrovolné aktivitě než nutit kvůli velkým rozdílům v předchozí přípravě.

Týmovost je velmi potřebná. Příprava na ni musí být z mnoha směrů. Je to i výuka o teorii týmu. Pak praktické formy týmového řešení referátů, diplomek, zkoušek. Potom práce v týmech pro průmyslové firmy působící na fakultě. Velkou oblastí je podpora dynamické tvorby studijních kroužků a jejich zachování přes několik ročníků. Námět řešení je umožnit studentům si vytvořit studijní skupiny, které by si pak jako celek za celou studijní skupinu volili rozvrh. Studijní skupina se pak stává týmem. Při otevření rozvrhu je třeba poskytovat informace o vyučujících.

Aktivace anket je žádoucí jak pro studenty, tak pro učitele. Možné řešení by bylo zadávat anketu o předmětu, ze kterého student právě složil úspěšně zkoušku, neboť aktivně ví, co mu pomohlo a co mu vadilo.

Příprava na Erasmus a usnadnění návratu z Erasmu je důležité a sledované téma. Možná pomoc je jednak jazyková zkouška na nečisto na ústavu jazyků, jednak vypracování seznamu předmětů s jejich buď uznáním ekvivalentu na fakultě nebo obecné užitečnosti pro konkrétní nasmlouvané university.

Tvořivost

Projekt FormuleStudent je velmi úspěšný. Bylo by žádoucí vytvořit více formulí pro další obory. Všechny cesty pro umožnění dělat něco smysluplně navíc jsou žádoucí. Může to být most od výuky k výzkumu, granty Nadace ČVUT Media Lab, praxe u průmyslových firem působících v symbiose na fakultě a další.

Praxe v průmyslu je cenná pro budoucí postavení na trhu práce, ale i pro větší výtěžnost vlastního studia. Spojení přivýdělku s praxí u průmyslových firem na půdě fakulty by bylo ideálem.

Materiální podmínky k životu

Zásuvky na chodbě je jasný problém pro podporu užívání elektroniky, o tom jsem již psal. Nedořešené téma je studovna, kterou dříve byla knihovna fakulty, která je dnes přesunuta do NTK. Může NTK plnit funkci studovny, jako to činí knihovny na západních universitách?

Údržba učeben by měla být prováděna. Dnešní učebny vydrží méně než v minulosti.

Problematika bufetu na fakultě je jednak cena jídel a kompatibilita platby se zařízeními SUZ a jednak kvalita vlastních jídel.

Karlovo náměstí má materiální podmínky pro život studentů podstatně horší než Dejvice. Lze po rekonstrukci Karlova náměstí tam umístit na chodby lavice a stoly jako v Dejvicích, co studovna, bufet, údržba.

Propagace fakulty

Je to především nový web fakulty. Potom rozdílná propagace pro studenty gymnásií a pro studenty odborných škol. Je asi třeba otevřít diskusi se současnými studenty fakulty o jejich zkušenostech.

Moje prosba

Vážené kolegyně, vážení kolegové, moc Vás prosím, nebojte se, aspoň ne mne, a posílejte mi Vaše názory počínaje těmi kritickými. Prý se někteří báli se mne zeptat při prezentaci mého děkanského projektu. Já se kritiky nebojím. Klidně ať se týká mého působení, mé výuky. Za kritiku nikoho nepostihuji, ale pošlete mi ji třeba i anonymně. Kritika jen posiluje. Kritika je cesta k nápravě a zlepšení, i u věcí, které ani netuším.