Ombudsmani vznikají v Česku na všech stranách. Máme ombudsmana ze zákona pro veřejnou ochranu práv. Jeho funkce, práva a povinnosti jsou dány zákonem. Na internetu najdeme firemní ombudsmany. Ombudsmany zřídila Česká spořitelna, další banky, Asociace pojišťoven, Česká pošta, České dráhy, ČEZ a další. Zkušenost firem uvádí, že ombudsman by měl být nezávislý buď zcela mimo firmu nebo přímo podřízený generálnímu řediteli.

A tak přijde přirozeně otázka, zda ombudsman by byl užitečný i na FS ČVUT v Praze. Mohl by být instancí před etickou a disciplinární komisí a mohl by zvláště pro studenty poskytnout „disciplinární“ ochranu před nevhodnými postupy učitelů. Možná by mohl někdy pomoci i postdocům a mladým asistentům. Na začátku by asi byl přímo podřízen děkanovi.

Co o tom soudíte Vy? Máte zkušenost, kdy by Vám ombudsman mohl pomoci?