V září bych Vás rád pozval na multimediální a technologický festival PROUDY 2013, jemuž je Fakulta strojní oficiálním partnerem a na kterém se aktivně účastním. Protože mi není lhostejná neinformovanost Vás, studentů, tak 21. 9. 2013 v prostorách Národní technické knihovny budu hovořit o svých vizích fungování Fakulty strojní. Rád bych spolu s Vámi vylepšil chod Fakulty strojní. Přijďte a ptejte se !