Stagnující konkurenceschopnost a produktivita práce, neschopnost plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků nebo obtížná přizpůsobitelnost současným tržním podmínkám … to jsou jen některé problémy spojené se současnou průmyslovou výrobou, jejím řízením a navrhováním. Odpovědi přinesl 19. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků s tématem Inteligentní výroba v digitální ekonomice.

Konference se konala ve středu 3. 10. 2018 od 8.30 do 18.00 hodin, v sále B Kongresového centra BVV, při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Hlavním pořadatelem konference byla Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav řízení a ekonomiky podniku.

Nad konferencí převzali záštitu:

  • Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – děkan Fakulty strojní, České vysoké učení technické v Praze
  • Doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. – děkan Fakulty strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Zprávy z médií