Fakulta strojní ČVUT v Praze a jiné vysoké školy rozvíjejí převážně jen 3 oblasti svého působení – výuka, vědecké a výzkumné projekty a hospodářské smlouvy vývojových prací pro průmysl. Podle mého názoru je alespoň 7 oblastí působení vysoké školy a tedy naší fakulty (viz Obr. 1).

Další čtvrtou oblastí, v České republice nepříliš častou, je prodej licencí k patentům vytvořených na vysoké škole nebo zakládání spin-off firem pro realizaci těchto inovačních nápadů. Zakládání spin-off firem, kdy zaměstnanci mohou vyrábět výrobky podle svých idejí, je dnes na ČVUT téměř nedosažitelné, protože trvá nejméně 2 roky. Zakládání spin-off firem lze nahradit zakládáním firem zaměstnanců, které budou mít licenční smlouvu s fakultou. Licenční smlouva bude znamenat, že z prodeje každého výrobku firmy dostane fakulta jistý podíl. Na zahraničních universitách je tato oblast velmi významná.

Pátou oblastí je prodej znalostí společnosti-veřejnosti, jak v různých expertízách, například pro soud, tak ve veřejných vystoupeních v médiích k aktuálním problémům a otázkám. Znalosti akademických pracovníků by měly být využity pro pravidelné tiskové zprávy v ČTK. Měli bychom usilovat o to, aby naši akademičtí pracovníci byli zváni do diskusí v médiích, třeba do televize. Jednak tím vracíme společnosti její finanční podporu a jednak získáváme propagaci fakulty.

Šestou oblastí je získávání a poskytování studentů. Na jedné straně se snažíme získat studenty ze středních škol a na druhé straně můžeme alespoň částečně řídit přístup průmyslu k našim absolventům. Na jedné straně v universitním pohledu zajišťujeme průmyslu zaměstnance a tím jeho konkurenceschopnost. Na druhé straně v komerčním pohledu bychom mohli alespoň částečně vstoupit na trh personálních agentur.

Oblast působení Pohled: FS ČVUT jako universita Pohled: FS ČVUT jako firma
Výuka Vzdělávání Příjem za studenta
Výzkum Věda, výzkum Grant od agentury
HS Transfer tech, know-how Smlouva s firmou
Patenty, spin-off Podpora ekonomiky Prodej, podnikání
Znalosti Vědomostní funkce Prodej veřejnosti
Získávání & poskytování lidí Sociální funkce Získávání studentů, nabídka absolventů
Zábava, sociální tmel Sociální funkce Prodej veřejnosti

Obr. 1 Sedm oblastí působení vysoké školy

Sedmou oblastí je sociální funkce university a fakulty. Jde o sociální tmel, sociální funkce, které vysoká škola svému okolí poskytuje. Obecně je vysoká škola důležitý sociální hráč ve svém regionu. Jde o kultivaci prostředí, nabídku zaměstnání, pořádání akcí s mladými lidmi. Zajímavé v tomto směru může být třeba založení Muzea vědy (Science muzeum, Technopark principů vědy a techniky). Naše mechanické modely jsou úžasné hračky pro děti.

Na tyto oblasti života vysoké školy se můžeme, ale spíše musíme dívat ze dvou hledisek. Jedno je universitní hledisko, můžeme říci neziskové, idealistické, nadčasové, druhé hledisko je firemní hledisko, můžeme říci ziskové, komerční, udržitelnosti, protože vysoká škola musí dlouhodobě tyto činnosti financovat. Je nutné kombinovat obě hlediska, aby bylo možné kombinovat nadčasová hlediska vysokoškolských principů a jejich uplatnění v daných ekonomických a personálních podmínkách vysoké školy.

Úvodní otázka je, proč rozvíjet všech 7 oblastí působení vysoké školy. Odpověď je jednak již ve shora uvedeném popisu a jednak v universitním pohledu na tyto oblasti. Je zřejmé, že rozvíjení všech těchto oblastí znamená, že vysoká škola společnosti-veřejnosti vrací to, proč si ji společnost-veřejnost založila, proč jde o veřejnou vysokou školu.