Co mám studovat a na kterou vysokou školu se mám přihlásit? – zvažují aktuálně především letošní maturanti.

Předkládám 5 důvodů, proč se rozhodnout právě pro strojařinu:

 1. bez strojů se nikdy neobejdeme, musejí vyrobit všechny předměty kolem nás;
 2. jsme průmyslová země a naše hospodářství závisí na průmyslových inovacích;
 3. strojařina je proto obor s garancí zaměstnání na celý život;
 4. strojaři mohou počítat s vysoce nadprůměrnými platy, protože poptávka po nich nejen u nás převyšuje nabídku;
 5. na rozdíl od jiných oborů nepředstavuje věk u strojařů hendikep, jejich schopnosti s léty naopak zrají jako víno.

A přidávám ještě 10 dalších důvodů proč zvolit právě naši pražskou fakultu:

 1. studium všech oborů strojního inženýrství včetně leteckých motorů v Letectví a kosmonautice a Průmyslu 4.0, které jsou jen v Praze;
 2. unikátní předmět Kariéra v inženýrství, který studenty orientuje v životní kariéře a připravuje na problémy, s nimiž se potkají v praxi;
 3. možnou účast v soutěžních studentských týmech, především CTU Cartech, který je nejlepším týmem Formula Student v ČR a v prvních 20 týmech mezi 500 týmy na světě;
 4. možnost spolupracovat během studia s libovolným z šestnácti ústavů fakulty na výzkumu a uplatnit tak svou kreativitu a podílet se na pozoruhodných projektech, včetně realizace projektů vlastních;
 5. dívkám, kterých je zatím na fakultě jen 10 %, aby se podílely na utváření nového ducha fakulty a do tvůrčích týmů vnesly ženský pohled a více empatie, a aby pomohly posílit prvek soutěživosti a zároveň ulamovat hroty názorových střetů;
 6. v rámci studia možnost pěstovat 50 různých sportů včetně jízdy na koni;
 7. jistotu zaměstnání už během studia, které se v Praze váže u strojařiny na pestrou škálu oborů, nejen na tradiční automobilový reprezentovaný nejen Škoda Auto, pokud mají studenti zájem;
 8. kontakty s významnými průmyslovými podniky, každý týden představena jedna firma formou přednášky „Jeden den inženýra ve firmě XY “;
 9. studium, jež otevírá možnost se do 10 let podílet v ČR na vývoji nejlepšího leteckého motoru na světě s největší průmyslovou firmou světa General Electric díky investiční smlouvě, uzavřené mezi ČR a GE ;
 10. studijní obory, které otevírají možnost uplatnit se ve světovém měřítku.

Že nenadsazuji ani v tom desátém bodě, ukázala návštěva viceprezidenta firmy General Electric Johna Rice na naší fakultě loni v říjnu. Byl nadšený z našich studentů, z jejich kreativity a entuziasmu i z toho, co všechno dokážou vytvořit s velmi malými náklady. Zdůraznil ale i svůj zájem podílet se na rozvoji studijních programů ČVUT, aby bylo vychováno více inženýrů nejen pro GE, ale i pro další obory. V nejmenším proto nepřeháním, když říkám: Pojďte studovat strojařinu do Prahy a dosáhnete na světovou dimenzi, naši absolventi jsou ve velkém spektru firem.