Dne 29. ledna od 10.00 hodin se v Betlémské kapli uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrží prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT uděluje čestný titul profesoru Nejatovi Olgacovi jako uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky a akademického výzkumu na ČVUT a za posilování vzájemných vztahů univerzit v USA s ČVUT.

S profesorem strojního inženýrství Nejatem Olgacem – celosvětově uznávaným vědcem v oblasti dynamických systémů s dopravním zpožděním, jsem se seznámil na Univerzitě Connecticut v USA během světového kongres IFToMM. Prof. Olgac proto navštívil Prahu a ČVUT během svého sabbatical pobytu ve Francii. Ve své laboratoři ALARM se zabýval především zlepšením řízení robotů, pro což rozvinul klouzavé řízení. Zde vyrostlo několik jeho doktorandů i z ČVUT, kteří odešli do robotické firmy Brooks Automation vyrábějící roboty pro výrobu čipů.

Tímto vás zvu 29. ledna do Betlémské kaple, kde se uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrží prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa.