22. a 23. listopadu 2018 jsem se zúčastnil konference MŠMT „Towards Better University Teaching“, která diskutovala důležitost vzdělávání vedle tradičního výzkumu provozovaného na universitách. Uvědomil jsem si, že na konferenci chyběla prezentace oborů silně spojených s průmyslem, mimo jiného strojního inženýrství. Pro mne jako děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze je zájem o výuku a vzdělání co nejvíce absolventů strojní fakulty naprosto přirozená. Jsem přesvědčen o naší spoluzodpovědnosti za světovou konkurenceschopnost průmyslu v Českých zemích dané výchovou dostatku tvořivých inženýrů pro náš průmysl. Pokud průmysl po strojní fakultě něco chce, tak jsou to tvořiví absolventi. Na druhé straně profesoři na strojních fakultách jsou pod tlakem zájmu firem o spolupráci, která je však odvádí od tradičních universitních činností, jako je výuka a nekontraktovaný výzkum klíčové pro udržitelnost akreditace výuky.