Odpovídal jsem ve Fóru děkanů strojních fakult v magazínu MM Průmyslové spektrum na otázku: „Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prezentovat, a důvod, proč se škola rozhodla právě pro něj“. A zde je má odpověď:

Naše činnost pokrývá mnoho oblastí průmyslu, proto budeme na MSV v Brně prezentovat několik exponátů. Jedná se například o ukázku vlastní nové technologie kovového tisku hybrid additive manufacturing navařováním drátu elektrickým obloukem a třískového obrábění nebo měřicí pracoviště pro zkoušky flutterové odolnosti lehkých sportovních letadel či nové mobilní zařízení pro rychlé vyhledávání a zajišťování latentních daktyloskopických stop aj. Volíme takové exponáty, které ukazují výsledky výzkumu a inovací provedených na fakultě a které buď nabízíme jako nové, nebo které již byly v průmyslu/praxi úspěšně použity, nebo takové exponáty, které ukazují aktivity studentů fakulty a mohou motivovat ke studiu na ČVUT v Praze.

Článek, který nakonec vyšel najdete zde.