V nedávné době nastal překvapivý pokrok v tak obtížné oblasti, jako je měření kvality vzdělávání. Je to tzv. teorie learning analytics. Existují statistické metody, které pracují s testy uprostřed semestru a anketovými dotazníky a dokáží určit původ problémů studia. Statistické metody zpracují znalosti o historii studenta a výsledky jeho testů v semestru a dokáží z toho předpovědět jeho úspěšnost u zkoušky. Na tomto zjištění je podstatné, že je k dispozici uprostřed semestru a lze tedy ještě zasáhnout. Studijní problém je buď na straně studenta nebo na straně výuky předmětu. Pokud například předmět nezvládá 30% studentů, jde o problém jejich individuálního studia, ale pokud předmět například nezvládá 90% studentů, pak jde o problém celkové výuky. Pokud existenci a původ problémů zjistíme ještě v průběhu semestru, lze oba případy řešit ještě v daném semestru a tedy v reálném čase studia. Studentovi je možné nabídnout doučování, opět buď zkušenými učiteli nebo pomocí studentů-pomvědů. Student většinou není schopen na Fakultě strojní ČVUT sledovat všech pět klíčových předmětů semestru, ale je mu možné nabídnout pomoc, aby zvládl sledování dvou – tří předmětů za semestr v průběhu semestru. Lze tedy očekávat, že zavedením systému řízení kvality studia na Fakultě strojní by bylo možné snížit problémy se studiem a snížit propad a odchod studentů z fakulty, které jsou mnohdy zbytečné. S takovými systémy se nyní masivně experimentuje ve světě, například Karlsruhe Institute of Technology v Německu nebo The Open University ve Velké Británii, a pro moderní Fakultu strojní je takový systém velmi žádoucí.