Ve svém volebním programu jsem napsal, že působnost FS ČVUT je podstatně větší, než napovídá její tradiční název o strojích. Vlastně jakákoli průmyslová výroba ve smyslu opakované výroby na strojích, tedy levné výroby, nebo jakákoli profesionální výroba ve smyslu výroby zařízení s garantovanými vlastnostmi je nakonec prováděna metoda strojařiny. Hospodářství České republiky stojí na průmyslu, tedy strojařině v tomto širokém smyslu. Fakulta má tedy velký potenciál do budoucna a já bych chtěl tento potenciál rozvinout.

Pak vzniká otázka, co tvoří jádro a identitu strojařiny a tedy Fakulty strojní. Máme dvě cesty k odpovědi. Shora jsem uvedl, že působnost strojařiny je dána výrobou. A jádro výroby tvoří samozřejmě technologie, nauka o způsobech výroby. Druhá cesta k odpovědi je delší. Představme si myšlenkový experiment, že provedeme nyní módní outsourcing, budeme základní poznatky a disciplíny nakupovat mimo fakultu. Zjistíme, že matematiku a fyziku můžeme koupit na MFF UK, jazyky na FF UK, mechaniku na FSV ČVUT, materiál na FJFI ČVUT, řízení na FEL ČVUT, ekonomiku na VŠE a tak dále. Co nám zbyde, je technologie a obory konstrukce jednotlivých typů strojů a zařízení. Ty nikde nekoupíme. Průnikem obou odpovědí je technologie.

Technologie představuje jádro a identitu strojařiny. Bez technologie mizí identita Fakulty strojní, její smysl může být rozložen mezi ostatní fakulty. Bez technologie a oborů konstrukce jednotlivých typů strojů a zařízení by se Fakulta strojní úspěšně stala Fakultou aplikovaných věd, ale strojařina by z názvu a obsahu zmizela.

Setkal jsem se opakovaně s názory ve vedení ČVUT včetně dnešního pana rektora, že máme ústavy technologie zrušit, když jsou ty potíže, že obnova a udržení strojního zařízení pro výuku a výzkum je tak nákladné, když z technologie nelze tak snadno psát úžasné impaktované články jako z (fakulty) aplikovaných věd. Tyto názory jsem striktně odmítl a odmítám právě kvůli identitě Fakulty strojní. Bez technologie FS zmizí, s technologií FS přežije. A tak osud FS je spojen s osudy našich dvou technologických ústavů. Proto musíme jejich samostatnost zachovat.