13. února 2018 proběhla na ČVUT v Praze tisková konference, během které byla slavnostně představena spolupráce společnosti GE Aviation a Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní získat znalosti a digitální modely-dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby leteckých motorů. Více informací najdete v tiskové zprávě, která je ke stažení zde.

Další informace najdete na webu fakulty.