Hledání nové role (technické) univerzity ve společnosti mě vedlo k uspořádání workshopu s mottem: Světová konkurenceschopnost průmyslu v Českých zemích. Workshop se konal 25. května 2016 na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Sešli se na něm zástupci řady českých průmyslových firem a středních i vysokých škol a dále i vedoucí několika ústavů strojní fakulty, aby diskutovali o sedmi základních okruzích problémů: Revoluční změny ve výuce, Udržení akademické důstojnosti, Rozvoj oboru otevíráním výzkumných výzev, Uplatňování výzkumu v praxi, Udržitelný model financování, Podpora technické gramotnosti mládeže a Jméno a společenská role fakulty.

Celou zprávu z workshopu najdete zde.