Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl oceněn zlatou medailí v kategorii „Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem“ stroj kategorie Hybrid Manufacturing (HM) – WELDPRINT MCV 5X, který vyvinula firma KOVOSVIT MAS, a.s. ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Cenu převzal spolu se mnou také generální ředitel firmy KOVOSVIT MAS, a.s. Ing. Libor Kuchař.

Celou zprávu najdete na webu FS ČVUT v Praze.