Signálový processing a procesory

Anotace

Zpracování signálů

Real-time

Filtrace

Zpracování obrazu

Filtry

Spojité filtry

Elektronika.

Pasivní analogový

doc. Papežová -- Elektronika pro aplikovanou mechaniku
Dolní propust:
přenos ,
amplitudová charakteristika
fázová charakteristika
Horní propust
přenos ,
amplitudová charakteristika
fázová charakteristika
Filtry vyšších řádů

Aktivní filtry

Využití operační zesilovačů:
Dolní propust (lowpass)
Horní propust (hipass)