Popis: Popis: Popis: ctu

České vysoké učení technické

Ú12113 Ústav konstruování a částí strojů

index_soubory\slide0001_image003.jpg

Jan BEČKA

Ústav:

Ú12113 Ústav konstruování a částí strojů, Fakulta strojního inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

Adresa: B2 - D352, Technická 4, 166 07 Praha 6
Tel.: 2 2435 2410
E-mail: mailto: Jan.Becka@fs.cvut.cz 

beckaj@volny.cz

Funkce:

Docent ústavu konstruování a částí strojů, fakulty strojní, ČVUT, Praha

Stručný popis současné činnosti:

Výuka předmětů  Konstrukční cvičení, Části a mechanismy strojů 1 a 2, Strojírenské konstruování 1, 2, 3, Tribologie a předmětů doktorského studia.

Příprava výuky, recenze, granty, posudky aj.

Narozen:

Praha 1941

Rodina:

Děti: Jiřina a Jana

Univerzitní a vědecké hodnosti:

1964, Ing., Fakulta strojní ČVUT

1973, CSc., věd. příprava ČVUT

1981, docent pro části a mechanismy strojů

Profesionální dráha:

1964 - 1998, Katedra částí a mechanismů strojů, Fakulta strojní ČVUT

1998 - 2008, Ústav výrobních strojů a mechanismů, Fakulta strojní ČVUT

2009 - dosud, Ústav konstruování a částí strojů, Fakulta strojní ČVUT

Výzkumné a profesionální zájmy:

Tribologie, výpočty opotřebení, kontakty těles, ozubená soukolí.

CAD systémy, PLM, programování, AutoLISP, Pascal, VBasic, VC++, XML, komunikace.

Vybrané publikace:

            Bečka, J.: CAD. Konstrukér a počítač. 256 str., Montanex Ostrava 1999, ISBN80-7225-029-9.

            Bečka, J.: Tribologie. 214 str., Vyd. ČVUT Praha 1997, ISBN 80-01-01621-8.

            Bečka, J.: Programování pro CAD I a II. Skriptum ČVUT Praha 1997, ISBN 80-01-01572-6.

            Bečka, J.: Modelování a výpočty ozubených kol na PC. 268 str., Vyd. ČVUT Praha 2003, ISBN 80-01-02725-2

            Bečka, J.: Programování III. Visual Basic for Application. Skriptum ČVUT Praha 2004, ISBN 80-01-02932-8.

            Bečka, J.: Modelování s Autodesk Inventorem. Skriptum ČVUT Praha 2006, ISBN 80-01-03478-X.

Členství:

            Komise pro převody  (25) Českého normalizačního institutu

Certifikát:

            Agentura pre výzkum a vývoj Slovak Republic

Jazyky:

Němčina, část. angličtina, ruština,

Ostatní zájmy:

           Historie

 

 

 

Výuka 

Konzultační hodiny:

Návrat

 


ČeSký Normalizační institut
Autodesk
CAdis a.s.


Domovská stránka ČVUT
Domovská Fakulty strojní
Domovská stránka Ú12113


 

Vaše připomínky a návrhy nám prosím zasílejte na níže uvedenou e-mail adresu
Editor:
Jaroslav Pospíchal ; Správce WWW: Oldřich Bartůněk.
Kontakt: webmaster@fsid.cvut.cz
Poslední změna: 2000-11-15