Inženýrská psychologie
Engineering Psychology


Home
Domů
|
|
News
Novinky
|
|
Schedule
Rozvrh
|
|
Sylabus
Sylabus
|
|
Lectures
Materiály
|
|
Labs
Semestrálky
|
|
Links
Odkazy
|
|
Teacher
Vyučující

Vítejte na stránkách předmětu Inženýrská psychologie

Předmět je to volitelný, s jedním cvíčkem týdně, vyučovaný v zimě a vcelku zajímavý.

propagacni letacek predmetu inyenzrska psychologie / mind map tematu inzenyrska psychologie Hlavní náplní předmětu Inženýrská psychologie (více např. zde / click here) je, jak již název napovídá (kdo by to byl řekl), psychologický přístup k řešení technických problémů. Z toho důvodu spadají pod inženýrskou psychologii takové disciplíny jako je psychologie operátorského řízení, dopravní psychologie, počítačové vyhodnocování psychického stavu, psychologie práce, vedení apod. Nověji tam také patří umělá inteligence a zvláště pak ty její součásti, jejichž předmětem je vytvářet technické napodobeniny živých systémů (umělé vidění, slyšení, syntéza řeči, rozhodování, reprodukce atd.). Z opačného směru i bionika, která se pro technickou realizaci chodí inspirovat k přírodním systémům (od suchého zipu k umělým neuronovým sítím). Tato obousměrná cesta - technika pro člověka i živý organismus jako inspirace pro techniku - je teoreticky velmi náročná a doposud není důkladně ukotvena, i když jako kvalitní opora se zdá být nově vznikající Kognitivní věda (cogscience.info), která situaci řeší i komplikuje tím, že kromě umělé inteligence a psychologie přibírá pod svá křídla další vědní obory, kterými jsou jazykověda, filosofie a neurovědy. Takto široký rozsah znalostí není možné obsáhnout v jednosemestrálním kurzu a tak v předmětu Inženýrská psychologie vybíráme konkrétní problémové oblasti podle zájmu studentů, přičemž vodítkem k tomuto výběru je sylabus uvedený na internetových stránkách předmětu.

(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010, Graphic design and Webmaster Jakub Jura
Internetová podpora předmětu Inženýrská psychologie vyučovaném na FS ČVUT.