Inženýrská psychologie
Engineering Psychology


Home
Domů
|
|
News
Novinky
|
|
Schedule
Rozvrh
|
|
Sylabus
Sylabus
|
|
Lectures
Materiály
|
|
Labs
Semestrálky
|
|
Links
Odkazy
|
|
Teacher
Vyučující

Lectures

Presentations 2014/2015/2016

 • Introduction ppt.
 • Cognitive psychology - Sensation and perception .ppt
 • Cognitive psychology - Memory, Attention, imagination and thinking .ppt
 • Emotions and motivation .ppt
 • Operator Control .ppt
 • HMI .ppt
 • Psychology in AI .ppt
 • Cognitive Science .ppt

Presentations 2013

 • Introduction ppt.
 • Cognitive psychology - Sensation and perception .ppt
 • Lab - Perception .ppt
 • Cognitive psychology - Memory, Attention, imagination and thinking .ppt
 • Emotions and motivation .ppt
 • Operator Control .ppt
 • HMI .ppt
 • Psychology in AI .ppt
 • Cognitive Science .ppt

Presentations 2012

 • Introduction ppt.
 • Cognitive psychology - Sensation and perception .ppt
 • Lab - Perception .ppt
 • Cognitive psychology - Memory, Attention, imagination and thinking .ppt
 • Emotions and motivation .ppt
 • Operator Control .ppt
 • HMI .ppt
 • Psychology and artificial intelligence .ppt
 • Cognitive Science .ppt

Presentations 2011

(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010, Graphic design and Webmaster Jakub Jura
Internetová podpora předmětu Inženýrská psychologie vyučovaném na FS ČVUT.