Inženýrská psychologie
Engineering Psychology


Home
Domů
|
|
News
Novinky
|
|
Schedule
Rozvrh
|
|
Sylabus
Sylabus
|
|
Lectures
Materiály
|
|
Labs
Semestrálky
|
|
Links
Odkazy
|
|
Teacher
Vyučující

Internetové odkazy

Články o Inženýrské psychologii

o Neville Stanton, 1996
Engineering Psychology: Another Science of Common Sense?
http://www.katiandgraham.com/eng_psy.htm
Obecný článek o inženýrské psychologii a příbuzných disciplínách na hraně techniky a společenských věd.

o Stanley N. Roscoe, 1997
The Adolescence of Engineering Psychology
https://www.hfes.org/Web/PubPages/adolescencehtml.html
Obecný článek o inženýrské psychologii a příbuzných disciplínách na hraně techniky a společenských věd.

o Michael J. Paley and Rebecca Grier
Engineering Psychology/Human Factors/Ergonomics
http://www.aptima.com/publications/206_Paley_Grier.pdf
Článek zaměřený na teoretické přístupy k inženýrské psychologii.

o CoJeCo, 206
Inženýrská psychologie
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/52920-inzenyrska-psychologie
Velmi stručný odstaveček v seznamácké encyklopedii.

Výuka inženýrské psychologie

o University of Idaho
Engineering Psychology & Human Performance
http://www.webpages.uidaho.edu/~bdyre/psyc446/
Velmi kvalitní stránka s přístupnými studijními podklady.

o Humboldt-University Berlin
Engineering Psychology
https://www.psychology.hu-berlin.de/profship/ingpsy
Stránky výzkumné skupiny Engineering Psychology

Profesní organizace

o APA Division 21 - Applied Experimental and Engineering Psychology
http://www.apa.org/about/division/div21.html
Divize APA (Ameické asociace psychoogů), která se zabývá inženýrskou psychologií. Vydává čtvrtletník Journal of Experimental Psychology: Applied

o Human Factors and Ergonomics Society
http://www.hfes.org/
Profesní sdružení zabývající se ergonomií. Vydávající články, jako například tento: The Adolescence of Engineering Psychology

o The Ergonomics Society
http://www.ergonomics.org.uk/
Mezinárodní asociace profesionálů, kteří používají znalosti o lidských schopnostech a mezích k realizaci návrhů, které jsou komfortnější, efektivnější a bezpečnější.

Další související články a weby

o BESIP
Vliv rychlosti na bezpečnost silničního provozu
http://www.ibesip.cz/622_Vliv-rychlosti-na-bezpecnost-silnicniho-provozu
Článek, resp. souhr výzkumů o vlivu rychlosti vozidla na četnost a závažnost dopravních nehod, homogenitu dopravního provozu, zorný úhel řidiče a životní prostředí (emise, hlučnost, spotřeba paliva).

o Jakub Jura
Psychologická přístrojová technika: Z první laboratoře k umělé inteligenci
http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/NTjura4.pdf
Souhrn nejznámějších historických psychologických přístrojových metod (chronometry, tachystoskopy atp.) a současných zařízení pro přístrojovou diagnostiku (kožní odpor, pohyby očí, dopravně-psychologická diagnostika atp.).

o Alan Blackwell, 201
Human Computer Interaction Notes: Advanced Graphics & HCI
http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/200/AGraphHCI/HCI/hcinotes.html
Článek o graficko uživatelských rozhraních GUI, resp. jeho přizpůsobení uživateli.

o International Institute for Information Design
Institut informačního designu
http://www.muzeum-umeni-benesov.cz/iid/index.html
Stránky české pobočky International Institute for Information Design. Stránka obsahuje množství studijních materiálů: Učebnice zrakového sdělování, Mezinárodní grafická komunikace, Ergonomie,

o Erika Piecková, 204, Czech design
Design vizuální komunikace
http://www.czechdesign.cz/index.php?clanek=340&lang=1&status=c
O zakladateli informačního designu (stylu vizuální komunikace) Ladislavu Sutnarovi.

o Tony Buzan WEB
Mind Maps
http://www.buzanworld.com/Mind_Maps.htm/
Web, který se věnuje mentálnímu mapování - Mind Maping - což je grafická technika pro podporu sebevyjdření a tvořivé produkce. Principem je popis (zmapování) problémové oblasti (resp. toho co o ní máte v mysli) a utřídění a propojení relevantních obsahů napříč různými modalitami.

o Ivan M. Havel
Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém
http://glosy.info/texty/prirozene-a-umele-mysleni-jako-filosoficky-problem/
Klasický článek o filosofii umělé inteligence publikovaný mj. v Umělé inteligenci III (Mařík a kol.).

o Jakub Macek, 203, Revue pro média č. 5: Média a digitalizace
Tělesnost a kyberkultura
http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue05/macek-telesnost_a_kyberprostor.pdf
Úvodní pohkled do krajiny kybernetického prostoru (hackeři, kyborgové, kyberpunk atd.) z historické a intelektuální pozice.

o Blumfled S.M., Vokno, 206, DR. Timothy Leary
Počítačová revoluce
http://leary.wz.cz/pocitace.php
Rozhovor s průkopníkem rozšiřování vědomí pomocí chemického klíče a kyberpunkerem Timothym Learym.

o L.Janků, V.Eck, L.Lhotská, V.Křemen, J.Dostál, P.Stejskal,J.Macek, L.Dobiáš
Analýza nehod a stanovení spolehlivosti řízení průmyslových systémů
http://cyber.felk.cvut.cz/EUNITE02-IMQI/clanky/janku.pdf
Článek o japonském systému BIOCYS (Biocybernetic Analysis Systém). Disponuje expertním systémem NEUROBIO, který na základě naměřených aktuálních fyziologických dat odhaduje psychický (nikoliv kognitivní - jak tvrdí autoři) stav operátora. A systém BIOCYS potom např. odpojí operátora a spustí automatiku. V tomto systému je člověk na nižší hierarchické pozici než stroj.

o Jakub Jura, 200
Holonický výrobní systém
http://www.holon.ic.cz
Rešerše na téma holonické systémy

o Jakub Jura, 1999
Rosslerův oscilátor
http://www.mujweb.cz/veda/rossler
Stránky o generátoru deterministického chaosu - Rosslerově oscilátoru.

o


(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010, Graphic design and Webmaster Jakub Jura
Internetová podpora předmětu Inženýrská psychologie vyučovaném na FS ČVUT.