Inženýrská psychologie
Engineering Psychology


Home
Domů
|
|
News
Novinky
|
|
Schedule
Rozvrh
|
|
Sylabus
Sylabus
|
|
Lectures
Materiály
|
|
Labs
Semestrálky
|
|
Links
Odkazy
|
|
Teacher
Vyučující

Rozvrh výuky

o Výuková témata v letním semestru 2011 (podrobně - zde)
 1. Úvod do inženýrské psychologie
 2. Kyberkultura a kyberprostor
 3. Kognitivní dispozice k operátorské činnosti a jejich zjišťování
 4. Osobností dispozice a jejich zjišťování
 5. Kreativní konceptuální navrhování a jeho podpora
 6. Dopravní psychologie
 7. Psychologie životního prostředí

o Témata 2011: Modulární chlívek

o Výuková témata v zimním semestru 209
 1. Psychofyziologie prožívání (fyzilogické indikátory emocí)
 2. Kognitivní psychologie (vnímání, myšlení, pozornost)
 3. Kognitivní psychologie (představivost a paměť)
 4. Informační design a vizualizace informací
 5. Filosofie umělé inteligence
 6. Bionika
 7. Neurovědy
 8. Rozvoj komunikačních dovedností
 9. Psychologie architektury

o Výuka v zimním semestru 209
Informativní schůzka k předmětu se koná ve čtvrtek 25.9.209 od 17:30 hod. Pravděpodobný termín výuky bude v tuto dobu, nicméně dle časových možností zájemců je možné termín výuky změnit, event. přejít na režim jednou za 14 dní.

o Výuka v letním semestru 209
Výuka bude probíhat pravděpodobně ve čtvrtek odpoledne (14:15) v lab 109. Nicméně je možné se domluvit i na jiném termínu.

o Teaching - autumn semester 208 (in English)
Terms: 20.10., 3.11., 24.11., 1.12.
Time: from 11:00 to 14:00
Place: lab 109, Dejvice


(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010, Graphic design and Webmaster Jakub Jura
Internetová podpora předmětu Inženýrská psychologie vyučovaném na FS ČVUT.