Ing. Josef Kamenický
Ústav konstruování a částí strojů (12113)
Fakulta strojní
České vysoké učení technické v Praze
Technická 4
166 07, Praha 6

Budova B2, místnost 344
Tel.: +420 22435 2416
E-mail: Josef.Kamenicky@fs.cvut.cz
Konzultační hodiny

Během výuky zimního semestru

Úterý
13:00 - 14:30