Ing. Karel PETR, Ph.D.

Odborný asistent, propagace a prezentace ústavu;
konference; správce norem; školení firem v oblasti GPS;
Informační manažer.

Informace a kontaktní údaje na FS.CVUT.cz

AKTUALITY
14-11-2016 Seznam vedených a úspěšně obhájených DP a BP.
14-11-2016 Kandidát do AS FS ČVUT v Praze.
07-01-2016 → Doplněny konzultační hodiny během zimního zkouškového.
20-05-2015 → Doplněny konzultační hodiny během lerního zkouškového.
10-12-2014 → 12.12.2014 a 19.12.2014 Dovolená.
04-11-2014 → Konzultace 10. listopadu 2014 budou ZRUŠENY (musím na školení).
ZAJIMAVÉ ODKAZY
09-03-2017 → Odkaz na návod pro tvorbu spojení H-N .
20-05-2015 → Na SEPS byl přidán odkaz na TERMÍNY ZKOUŠEK SK2 2014/2015 .
08-12-2014 → Na SEPS byl přidán odkaz na TERMÍNY ZÁVĚREČNÉHO TESTU SK1 2014/2015 .
31-10-2014 → Na SEPS byl přidán odkaz na WEB ŠRUBOVÝCH SPOJŮ a prezentace ke ŠROUBVÝM SPOJŮM.
24-10-2014 → Na SEPS byla přidána prezentace na "Měření posuvným měřítkem, normalizované prvky a ukázkové výkresy".

Garant předmětů

Strojírenské konstruování I. - IV.
Engineering Design I. - IV.
Zpracování technické dokumentace

Přednáším předměty:

Strojírenské konstruování I. - SK1
Strojírenské konstruování II. - SK2
Zpracování technické dokumentace - ZTD
Engineering Design I. - II.

Cvičím předměty:

Strojírenské konstruování I. - IV.; Engineering Design I. - II.; Části a mechanismy strojů I.; Oborový projekt; Bakalářská práce; Diplomová práce; Projekt I. - IV.

Seznam vedených a úspěšně obhájených DP a BP

Seznam vedených a úspěšně obhájených DP a BP

Seznam vypsaných BP a DP

Seznam VOLNÝCH DP a BP

Consultations (Konzultace)

Rozvrh v ak.r. 2016/2017

Poloha

Část akademického roku KDY KDE
Během letního semestru 2016/2017 (do 26.5.2017) Čtvrtek 13.00 – 14.00 Dejvice B2, 3. patro, místnost B2-351
Během letního zkouškového období 2016/2017 Čtvrtek 25.5.2017 → 13.00 – 14.00
Středa 31.5.2017 → 9.00 – 10.00
Čtvrtek 8.6.2017 → 9.00 – 10.00
Po těchto termínech konzultace dle e-mailové domluvy!!!
Dejvice B2, 3. patro, místnost B2-351

Konzultace mimo konzultační hodiny e-mailem - neplatí pro zkouškové období (Consultations outside the listed hours can be arrange by e-mail - not for the examination period).

Další informace (Odkazy):

Ústav konstruování a částí strojů

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice.

Ing. Karel PETR, Ph.D.

Dejvice, blok B2, 3. patro, místnost B2-351
Tel.: +420 224 352 415
E-mail: Karel.Petr@fs.cvut.cz