QNU QNU
Ivo Bukovský - Personal web Ivo Bukovský - Department web
T E A C H I N G
Computer Support for Study (CSS,1+1 E372041)
Files
PPS - soubory
Python pro vědecké výpočty a řízení (PVVR,2+2,4kr,237 5004)
Python for Scientific Computations and Control (E37,5004,4 creds.)
Simulation of Biological Systems (SBS,2+2,E376012)
Databázové a znalostní systémy (DZS,3+1,2371079) (Texty SAZE)
Umělá inteligence (AI,2+1 2371077)

Projekt
pdf
(2013)

RESEARCH & APPLICATIONS
Higher Order Neural Networks
Time series analysis and prediction
Nonlinear adaptive control
Multi-scale analysis
VÝZKUM A APLIKACE
Neuronové sítě
Predikce časových řad
Nelineární adaptivní řízení
Analýza dat
Projects
Software
Works of my Students
Nabídka diplomových prací
(Diploma Thesis Topics)

Napište mi