Diskuse se studenty FS mi přináší užitečné a potřebné impulsy k přípravě zlepšení jednotlivých oblastí života studentů na fakultě. V následujícím je asi více otázek než řešení, ale položení správné otázky je skutečně důležité, protože řešení se po jejím položení již najdou.…

Číst dále → Oblasti podpory života studentů

FS potřebuje zlepšit komunikační schopnosti studentů. To vytváří prostor pro velké uplatnění ústavu jazyků. Ústav jazyků by mohl významně pomoci fakultě, aby její absolventi měli lepší uplatnění na trhu práce a aby se zlepšila pověst fakulty u našich průmyslových partnerů.…

Číst dále → Nová perspektiva pro ústav jazyků

Jedna malá úvaha úvodem. Jaká by fakulta měla v buducnosti vlastě být? Všichni chceme pro fakultu to nejlepší, ale máme o tom různé představy, které je obtížné skloubit. Navrhuji děkanský projekt, který nabízí uplatnění pro všechny podle jejich rozdílných představ.

Fakulta …

Číst dále → Úvahy obsažené v projevu kandidáta na děkana a doprovodná upřesnění

Konsensus znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas. Uvádí se, že smyslem hledání konsensu je dosáhnout co nejlepšího rozhodnutí a zároveň získat maximální možnou podporu těch, kterých se to týká. Dosažení konsensu obvykle vyžaduje zodpovědný přístup každé …

Číst dále → Co to vlastně konsensus se sociálními jistotami je?

Opakovaně jsem dostal dotazy, jak rychle by se uskutečnily jednotlivé cíle programu P10. Zde je přibližný výhled v hlavních plánovaných bodech:

P1. Pověst fakulty: Ihned a neustále. Ihned je třeba zahájit přípravu oslav 150. výročí fakulty.

P2. Marketing a propagace na

Číst dále → Časový plán realizace P10

Při projevech mého oponenta na děkana jsem musel opakovaně opustit přednáškový sál a strávit 30 minut na chodbě. I sedl jsem si na chodbě na lavice, kde studenti píší své úkoly. A zjistil jsem, že máme nepřívětivé (unfriedly) chodby. Podobně …

Číst dále → Ne/Přívětivé chodby

Empatie označuje vcítění neboli porozumění chování druhého člověka počínaje jeho motivy a emocemi. Jde o schopnost pochopit, proč člověk jednal tak, jak jednal, a co při tom pociťoval. Cílem může být předvídat jeho chování a své chování tomu přizpůsobit. Tolik …

Číst dále → Empatie – pojem pro psychology nebo i pro strojaře?

Ve svém volebním programu jsem napsal, že působnost FS ČVUT je podstatně větší, než napovídá její tradiční název o strojích. Vlastně jakákoli průmyslová výroba ve smyslu opakované výroby na strojích, tedy levné výroby, nebo jakákoli profesionální výroba ve smyslu výroby …

Číst dále → Technologie a identita strojařiny a FS ČVUT v Praze