Diskuse se studenty FS mi přináší užitečné a potřebné impulsy k přípravě zlepšení jednotlivých oblastí života studentů na fakultě. V následujícím je asi více otázek než řešení, ale položení správné otázky je skutečně důležité, protože řešení se po jejím položení již najdou.…

Číst dále → Oblasti podpory života studentů

FS potřebuje zlepšit komunikační schopnosti studentů. To vytváří prostor pro velké uplatnění ústavu jazyků. Ústav jazyků by mohl významně pomoci fakultě, aby její absolventi měli lepší uplatnění na trhu práce a aby se zlepšila pověst fakulty u našich průmyslových partnerů.…

Číst dále → Nová perspektiva pro ústav jazyků

Jedna malá úvaha úvodem. Jaká by fakulta měla v buducnosti vlastě být? Všichni chceme pro fakultu to nejlepší, ale máme o tom různé představy, které je obtížné skloubit. Navrhuji děkanský projekt, který nabízí uplatnění pro všechny podle jejich rozdílných představ.

Fakulta …

Číst dále → Úvahy obsažené v projevu kandidáta na děkana a doprovodná upřesnění