V mém volebním programu je  několik bodů, které jsou podle mého názoru pro fakultu strojní nezbytné a které hrozí nebezpečím z prodlení. Jedním z nich je záchrana studentů, které fakulta podle mého názoru ztrácí zbytečně. Pomoci by mělo speciálně vybrané doučování. Podle mého názou jednak ztrácíme některé studenty zbytečně a jednak nevyužíváme kvóty financovatelných studentů, např. v tomto školním roce fakulta nevyužila 360 financovatelných studentů.

Proto jsem požádal dnešního pana děkana Prof. Hrdličku, zda by laskavě mohl ještě ve svém funkčním období zahájit doučování studentů ve vybraných předmětech. Pan děkan mi vyhověl a pověřil přípravou pana proděkana Doc. Řezníčka.

První výsledek je doučování předmětu Fyzika II. Na doučovacích seminářích budou počítány příklady ke zkoušce.

Další kritické předměty jsou v přípravě.

Chystám se v mé iniciativě pokračovat a i u dalších bodů mého volebního programu, kde hrozí nebezpečí z prodlení, požádat pana děkana o laskavou pomoc.